Zeven teksten om op adem te komen

1 mrt

Voor iedereen die worstelt met de vraag of je goed genoeg bent; of God je wel ziet staan; of God wel van je houdt. Zeven teksten om op adem te komen. Voor elke dag één, een week lang, en daarna begin je gewoon weer overnieuw.

Zondag: Deut. 32: 9 – 12: gevonden en geliefd 

9 want voor de HEER gold dat volk als het zijne,

Jakob was het deel dat hij zichzelf toemat.

10 Hij vond het in een dorre woestijn,

in een niemandsland vol van gevaar.

Hij omringde het met zorg en met liefde,

koesterde het als zijn oogappel.

11 Zoals een arend over zijn jongen waakt

en voortdurend erboven blijft zweven,

zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt,

12 zo heeft de HEER zijn volk geleid,

hij alleen: geen andere god stond hem bij.

Het is een bijzondere tekst, het lijkt haast een liefdesverklaring van God aan zijn volk. Het is mooi om in deze tekst je eigen naam te vullen waar ‘Jakob’ en ‘ volk’ staat. Drie punten vallen op: God vindt zijn volk: Hij zoekt je, en Hij vindt je. Ook al zwerf je door onherbergzame streken, door woestijnen of niemandsland. Daarnaast: Hij koestert je en omringt je met zorg en liefde. Je bent van grote waarde in Gods ogen. Tot slot: Hij wekt je op om zelf te leren vliegen, om op eigen benen te staan. Maar ondertussen waakt Hij wel over je en vangt je op als je dreigt te vallen! Je bent gevonden. Je bent kostbaar. Je zult worden opgevangen.

Maandag: Jes 43, 1 – 5 wees niet bang: Ik ben bij je

1 Welnu, dit zegt de HEER,

die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:

Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,

ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!

2 Moet je door het water gaan – ik ben bij je;

of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.

Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,

de vlammen zullen je niet verschroeien.

3 Want ik, de HEER, ben je God,

de Heilige van Israël, je redder.

Voor jou geef ik Egypte als losgeld,

Nubië en Seba ruil ik in tegen jou.

4 Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,

zo waardevol, en ik houd zo veel van je

dat ik de mensheid geef in ruil voor jou,

ja alle volken om jou te behouden.

5 Wees niet bang, want ik ben bij je.

De week begint. Nieuwe afspraken. Een week die misschien zwaar op je drukt om wat moet. Om de angsten die met je meegaan. Omdat je zeker weet dat je deze week niet aankunt… Jesaja heeft een bemoedigende tekst voor je. Hij zegt niet: God lost het allemaal wel op. Nee, het kan zijn dat golven over je heen slaan, dat je dreigt te worden meegesleurd door een rivier, dat je kopje onder lijkt te gaan, of dat het vuur je na aan de schenen wordt gelegd. Wat Jesaja aan je meegeeft, is dat God jou trouw is in die moeilijkheden. Dat God bij je is in de diepte. Waarom? Omdat je kostbaar bent. Omdat God om jou geeft. ‘Geef mij je angst maar’. Het evangelie in één klein zinnetje: ‘Je hoeft niet bang te zijn’.

Dinsdag: 1 Samuel 25,29 geborgenheid

Mocht iemand het wagen om u te achtervolgen en u naar het leven te staan, dan zal het steentje van uw leven veilig geborgen zijn in de buidel waarin de HEER, uw God, de mensenlevens bewaart, maar het leven van uw vijanden zal worden weggeslingerd.

Gisteren ging het erover dat je niet bang hoeft te zijn. Maar ja, soms kun je het gevoel hebben dat mensen tegen je zijn. Hoe moet je je daar tegen verweren? Hoe blijf je overeind? De tekst van vandaag is van Abigaïl die in gesprek is met David. Het is een zegenwens. Een zegen brengt ons in het licht van Gods aangezicht. Abigaïl zegt: je bent veilig geborgen in de buidel van de HEER. Geborgenheid is een kwetsbaar en helend antwoord op onzekerheid, dreiging en angst. Je bent geborgen. Weet je dat ten diepste veilig bent.

Woensdag: Psalm 4 vrede

2 Antwoord mij als ik roep,

God die mij recht doet.

Geef mij ruimte als ik belaagd word,

wees genadig, hoor mijn gebed.

9 In vrede leg ik mij neer

en meteen slaap ik in,

want u, HEER, laat mij wonen

in een vertrouwd en veilig huis.

Vandaag klinkt een gedeelte uit een psalm. De dichter voelt zich onveilig; hij wordt immers belaagd, lastig gevallen. Maar hij vestigt zijn hoop op God. Want hij weet dat God een God van recht doen is. God laat onrecht niet over zijn kant gaan, geeft ruimte als je in het nauw raakt. Daar mag je op vertrouwen: God hoort naar je gebed. Dat je gehoord bent, dat God zo op je betrokken is, maakt dat je echt tot rust kunt komen. Leven in verbondenheid met God, die van jou houdt, is als een vertrouwd en veilig huis. Bij God mag je thuiskomen.

Donderdag: Rom 5, 5 – 11 verrast door hoop

5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. 6 Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. 7 Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. 8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. 10 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. 11 En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.

Over Gods liefde blijf je je verbazen. God liefde is in ons hart uitgegoten – het kan niet dichterbij komen dan in ons hart. Het is een zekerheid die we ons steeds meer en meer mogen toe-eigenen. Liefde die naar iedereen uitgaat, waar je ook bent, wat je ook gedaan hebt. Je bent met God verzoend. Dat je ook de ruimte mag vinden om jezelf te vergeven en je met jezelf te verzoenen.

Vrijdag: Matt. 11, 28 – 30

28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Het is alweer vrijdag. Het einde van de werkweek. Er is veel gebeurd in de achterliggende dagen – of juist niet. Want soms blijft er zoveel liggen. Soms is er zoveel dat met je meegaat, onuitgesproken. In de stilte. Een zware last. ‘Kom maar’, nodigt Jezus uit. ‘Kom maar bij mij, juist als je vermoeid en belast bent’. Dit zijn de woorden van de Goede Herder: Hij ziet naar je om. Bij Hem mag je echt tot rust komen.

Zaterdag: Rom 8, 15 – 17

15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

We sluiten de week af met een geweldig bemoedigende tekst. God nodigt ons uit om met vreugde, bevrijd van angst te leven als zijn kinderen. Ruimte en vrijheid – aan je bestemming komen. Het is iets om steeds weer toe te eigenen: we hoeven niet te leven in angst, maar we mogen in vrijheid leven. Leven vanuit verlossing uit beklemming. Iets om steeds weer aan herinnerd te worden, om je in te prenten. Ik bén kind van God.

Een heilzame gedachte op weg naar zondag.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: