Dialoog als roeping

2 jun

Afgelopen dinsdag (31 mei 2016) vertelden Martijn van Laar en Alper Alasag in het kader van de Missionaire Specialisatie over de dialoogavonden tussen moslims en christenen die zij samen in Rotterdam organiseren. Voor Alasag, bestuurslid van de stichting Islam en Dialoog, is zijn inzet voor de dialoog ingegeven door de toenemende verharding in de Nederlandse samenleving. Zijn antwoord op het (verbale) geweld dat niet alleen hem, maar ook zijn jonge kinderen treft, is om met nog meer gedrevenheid mensen met elkaar in contact te brengen. De dialoog draagt bij aan wederzijds begrip en zodoende kunnen deze dialoogavonden een brugfunctie vervullen.

Roeping

Dat is ook de intrinsieke motivatie van Van Laar. Als christenen zijn we geroepen tot de verkondiging én dienst van de verzoening. Het gesprek heeft niet tot doel om de ander te overtuigen en te bekeren, maar wil een bijdrage leveren aan de vrede van de stad. De dialoog is geen vrijblijvende bezigheid, maar een belangrijk onderdeel van de christelijke roeping. Het komt ook naar voren in de aanstelling van Martijn van Laar als missionair predikant in Delfshaven met als specifieke opdracht om het gesprek tussen moslims en christenen te bevorderen.

Niet bekeren, wel getuigen

De dialoog kent enkele basisregels. De eerste is dat dialoog niet bedoeld is om te bekeren, maar wel alle ruimte laat om te getuigen. Dit getuigende karakter is een belangrijk onderdeel van de dialoog. Een goede dialoog helpt om tot een beter zelfverstaan te komen: wat geloof ik zelf eigenlijk? Wat zijn mijn vooroordelen naar de ander? Wat is voor mij de kern en hoe geef ik daar woorden aan? Het aandurven gaan van een dialoog helpt dus om te groeien in het verhelderen van de eigen standpunten die er toe doen en in het stellen van de juiste vragen.

Openheid en wederkerigheid

Een tweede basisregel is, dat dialoog openheid betekent. Dialoog houdt in dat de gesprekspartners bereid moeten zijn om te durven veranderen. Dat is immers eigen aan echt luisteren. Het is de openheid om te veranderen in je visie op de ander en om de impact van het getuigen van de ander in je eigen leven te laten landen. Alleen dan is er sprake van openheid en wederkerigheid.

Respect

Een derde basisregel is dat de dialoog alleen op basis van respect gevoerd kan worden.  “Behandel een ander zoals je zelf graag behandeld wordt. Overtuig een ander zoals je zelf graag overtuigd wordt”. Onderdeel van dat respect is dat de partners elkaar de tijd, de ruimte en het vertrouwen geven om elkaar te leren kennen. Door te luisteren komen de gesprekspartners tot een gemeenschappelijke taal. Dat is van belang om in lastigere en kritische fasen van de dialoog samen verder te kunnen.

Vredestichter zijn

De dialoog is een belangrijk onderdeel van het christelijk geloof. Van Laar: “Als christenen zijn we geroepen om vredestichters te zijn, om bruggen te slaan, zonder hierbij onze identiteit te verloochenen. De samenleving heeft behoefte aan personen die op een vreedzame manier omgaan met mensen die anders denken dan zijzelf.” (bron)

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: