Archief | kerk RSS feed for this section

Kostbare ontmoeting

14 Mei

Het was een bijzondere en waardevolle viering in de Ontmoetingskerk op deze Moederdag (14 mei 2017). We mochten het Kidsgear Children’s Choir uit Oeganda in ons midden welkom heten. Het enthousiasme, de vreugde en energie van de kinderen waarmee zij zongen en dansten, maakte diepe indruk.  De kleurrijke traditionele kleding en de Oegandese muziekinstrumenten maakten het feest compleet.

Wat mij ontroerde, was de blijdschap van deze kinderen. Wat zij gemeen hebben, is dat zij uit gebroken gezinnen komen. Ze hadden weinig perspectief op een hoopvolle toekomst. Door de stichting  Up for us is hun leven ten goede gekeerd. De drijvende kracht achter de stichting, Sylvia, vertelde dat zij inmiddels 600 kinderen via hun scholingsproject ondersteunen en begeleiden naar een betere toekomst. Dat trof mij: enerzijds de vreugde tegen de donkere achtergrond van zware persoonlijke levensverhalen. En anderzijds de liefde en inzet van Sylvia en haar man Frank, en de vrijwilligers van de stichting om kinderen op weg te helpen naar toekomst.

Het was een groot geschenk dat wij getuige mochten zijn van de kracht en het geloof van deze kinderen en hun begeleiders in de liederen die zij zongen en in de dansen die zij voor ons opvoerden.

Het meest kostbare moment was echter aan het einde van de maaltijd, aansluitend aan de kerkdienst. Een aantal gemeenteleden had een warme lunch klaargemaakt die met smaak door de kinderen soldaat werd gemaakt. De gemeente en iedereen die had meegeholpen werden door de kinderen bedankt. Jenet Huitema, onze koster,  en ik mochten hun dank in ontvangst nemen.

Het begon met vriendelijke en lieve woorden van Angel, een van de jongere meisjes van het koor. Vervolgens zong het koor ons toe. Het lied raakte me. Jammer genoeg kan ik het lied niet terugvinden, maar wat trof was dat de kinderen dankbaar waren dat zij prachtige mensen hadden ontmoet. Deze ontmoeting maakt dat de weg veranderd is. Door de ontmoeting zijn zij sterker dan ze gisteren waren.

Ja. Zo was het. De ontmoeting met deze kinderen, de ontmoeting met Sylvia en de andere vrijwilligers heeft mij veranderd. Mijn leven kent een nieuwe loop. En ik ben sterker dan gisteren, omdat ik de kracht en de vreugde van deze kinderen mocht zien. Wie een mens redt, redt de wereld.

Het Koninkrijk van God kwam aan het licht. In het kind dat mij de vreugde van het geloof toezong. In haar lach. In de dans van deze kinderen. In het geloof van de vrijwilligers dat wanhoop en ellende niet het laatste woord hebben.

Geloofsbelijdenis: op weg met God

16 Apr

Geloofsbelijdenis van Jelmer Sloof en Naomi Harbers op 16 april 2017 

We doen belijdenis van het geloof. In het midden van de gemeente zeggen we hardop ‘ja’ tegen God en beamen zo onze eigen doop. Het is voor ons geen vanzelfsprekendheid. Het was een ontdekkingsreis waarin we onze vragen, zekerheden en twijfels op een rij hebben gezet.

Beek11.jpg wordt weergegeven

We willen ‘ja’ zeggen tegen God, omdat Hij in ons leven en in onze relatie een dragende kracht is. In die zin is belijdenis doen ook geen eindpunt, maar eerder een begin. Er volgt nog een schitterende weg met hoogte- en dieptepunten. Op die weg zullen we onze Heer beter leren kennen. Geloven is in beweging blijven.

We ontmoeten God in de gewone dingen in ons leven, in de ontmoetingen met mensen en in de muziek. Muziek opent ruimte om na te denken, in de muziek ervaren we God dichtbij.

We geloven in de drie-enige God die zich heeft laten kennen als Vader, Zoon en heilige Geest. Wij geloven in de zorgzame en scheppende liefde van de Vader, de reddende en opofferende trouw van de Zoon, en de troostende en inspirerende nabijheid van de heilige Geest.

We zijn onder de indruk van de kracht van vergeving. Gods vergeving helpt ons om ook zelf te vergeven.

We vinden de kerk belangrijk, ondanks dat er in de kerk ook veel dingen mis kunnen gaan. God is  groter dan de kerk. Toch hebben we de kerk nodig om samen met anderen God te eren, over het geloof te praten en om geloof te ontvangen.

Het is lastig om het geloof onder woorden te brengen, maar we weten zeker dat we altijd bij God terecht kunnen als er wat is.

Gebed op Stille Zaterdag

15 Apr

God,

In het donker wachten wij – omdat ons leven soms zo tot stilstand is gekomen en wachten het enige is dat ons rest

In het donker wachten wij – omdat we beseffen dat het ons aan kracht ontbreekt het duister te dooklieven

In het donker wachten wij – met alles wat we meebrengen aan hoop en verwachting, aan zorg en verdriet, aan schuld en verlorenheid.

In het donker wachten wij – en roepen uw Naam: dat U met ons bent

Omwille van uw naam, omwille van uw trouw roepen we tot U

Om uw vrede, om hoop, om uw licht, om opstanding, amen

 

Stille Week in de Ontmoetingskerk

11 Apr

De week voor Pasen is de Goede of Stille Week. In de Ontmoetingskerk zijn er vanaf donderdag vieringen op weg naar Pasen. De drie dagen voor Pasen zijn voorbereid door de commissie Vieringen. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (Paaswake) zijn intense en aansprekende vieringen rond de kern van het christelijk geloof: het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus

Donderdag 13 april 19.00 uur

Op deze donderdag, ook wel Witte Donderdag genoemd, vieren we Avondmaal. We denken terug aan het laatste avondmaal van Jezus.  Hij vierde met zijn vrienden Pascha en verbond dit feest van bevrijding en uittocht aan zijn eigen lijden en sterven. De viering begint om 19.00 uur en de cantorij verleent haar medewerking.

Gerelateerde afbeelding

Donderdag 13 april om 20.30 uur

Dit jaar is het mogelijk om samen naar The Passion te kijken in de Ontmoetingskerk. Leeuwarden is gastheer van deze zevende editie van The Passion. Het verhaal over verbinding wordt tijdens het muzikale evenement live vertolkt op het Wilhelminaplein. Door de stad trekt een processie met een groot verlicht kruis richting dit plein.  The Passion wordt live uitgezonden vanuit Leeuwarden op Witte Donderdag 13 april om 20.30 uur op NPO 1. Meer informatie: The Passion.

Vrijdag 14 april om 19.00 uur

Op Goede Vrijdag lezen het lijdensevangelie uit het evangelie volgens Johannes. De lezingen worden afgewisseld met liederen.

Zaterdag 15 april om 22.00 uur

Zaterdag 15 april is er om 22.00 uur een Paaswake in de Ontmoetingskerk. Het is een ingetogen en waardevolle viering. Tijdens deze Paaswake lezen we uit de Bijbel over Gods bevrijding, delen we het licht, gedenken onze eigen doop en wordt de nieuwe Paaskaars als teken van het licht van Christus de kerk ingedragen.

Zondag 16 april om 9.30 uur

Op zondag 16 april vieren we het Paasfeest, aanvang 9.30 uur. Het feest van opstanding, het feest van hoop! Dit jaar kent Pasen een extra feestelijke tint omdat twee van onze gemeenteleden hebben aangegeven belijdenis te willen doen van het geloof: Jelmer Sloof en Naomi Harbers. Wat is het mooi en bemoedigend als jonge mensen in het midden van de gemeente van het geloof willen getuigen.

Afbeeldingsresultaat voor gratis afbeelding opstanding

Gebed om ontferming

26 Mrt

God van licht en leven

We roepen tot U  – of we zouden tot U willen roepen, maar slaan onze ogen neer. Misschien is onze stem verstomd. Misschien ontbreekt het ons aan woorden

Misschien ontbreekt U ons, omdat wat we zien in de wereld om ons heen, wat ons is aangedaan, wat onze geliefden overkomt, wat we meedragen – dat dat  ons verbijstert, ons kwaad maakt. Ons met stomheid slaat.

Om de oneerlijkheid in deze wereld, om de pijn die met ons meegaat, om onze machteloosheid, roepen we tot U en bidden om uw ontferming

Afbeeldingsresultaat voor esther veerman

‘Mama’ door Esther Veerman

God van licht en leven

We roepen tot U om uw mededogen in onze wereld die soms zo hard en onbarmhartig kan zijn. Dat uw mededogen ons hart verzacht, onze ziel balsemt, opdat ook wij ons ontfermen over wie op onze weg komen.

Om ogen die zien, om oren die luisteren, om handen die durven ontvangen en kunnen geven, roepen we U aan en bidden om uw ontferming.

God van licht en leven

We roepen tot U om geloof, hoop en liefde voor onze wereld waarin het soms zo ontbreekt aan vertrouwen, waarin we soms moedeloos worden en het ons aan hoop ontbreekt. Voor onze wereld, waarin soms haat en verbittering de boventoon lijken te voeren

Om uw trouw aan ons opdat wij geloven durven, om uw hoop voor ons opdat wij tekenen van hoop mogen zijn, om uw liefde voor ons opdat we van die liefde mogen uitdelen, roepen we U aan en bidden om uw ontferming

Wie of wat inspireert je? Het geloofsgesprek in de Ontmoetingskerk

5 Feb

In de Ontmoetingskerk hebben we vijf sectiebijeenkomsten georganiseerd rond de vraag: wie of wat inspireert je? Sectiebijeenkomsten zijn in onze gemeente niet nieuw. Het zijn een soort groothuisbezoeken. De avond verliep deze keer echter iets anders en gezien de enthousiaste reacties zeker voor herhaling vatbaar.

ontmoetingskerk-lente

De opzet was als volgt: na de opening vertelden twee of drie gemeenteleden over hun inspiratie en over hun geloof. Vervolgens gingen we in kleine groepjes van vier personen uit elkaar om door te praten over inspiratie, het persoonlijke geloof, de veranderingen, twijfels en zekerheden.

Het was opbouwend en inspirerend om van elkaar te horen wat de diepste drijfveren zijn. Omdat we in klein groepjes doorspreken,  was er alle ruimte om vragenderwijs te luisteren, zonder oordeel. Wat kostbaar als het gesprek een soort heilige en veilige ruimte wordt waarin harten zich openen. Dergelijke gesprekken komen het gemeenteleven ten goede.

Wat opviel in de getuigenissen van de gemeenteleden is hoe waardevol het is om woorden te geven aan wat je ten diepste beweegt. Hoe lastig en ingewikkeld het ook is om die woorden te vinden.

Daarnaast viel op dat veel mensen het geloof hebben leren kennen en waarderen in de bedding van de regelmaat. Gewoon met het gezin mee. Catechese, club. Het hoorde er bij. Ook na een fase van afzetten en zoeken, was die gewoonte beslissend om weer verder te gaan met het geloof. Van grote waarde was voor een aantal het deelnemen aan Youth for Christ of de ontmoeting met evangelische christenen die steunden en stimuleerden; maar ook de meester of juf die vol overtuiging en enthousikasme Bijbelverhalen doorgaven. Die verhalen bleken voor iedereen van grote waarde.

Het betekent dat we als geloofsgemeenschappen aan de slag moeten om onze jongeren en jonge gezinnen te ondersteunen, omdat de gewoonte en de vanzelfsprekendheid niet meer aanwezig zijn.

Tot slot was het bijzonder om te zien hoe opbouwend het is wanneer mensen vertellen over hun eigen levensweg in relatie met het geloof. Het geloof groeit, schuurt en verandert door de context van ons leven. Sommigen ervoeren God dragende kracht, anderen verhaalden van hun worstelen en zoeken. Het spreken over die tocht werd door iedereen als inspirerend ervaren.

Dit is zeker voor herhaling vatbaar!

Verrassende winnaar van sterk bezet toernooi

30 Dec

Het derde zaalvoetbaltoernooi van de Ontmoetingskerk heeft een verrassende winnaar opgeleverd. FC Baco, het team rond de sterspelers Jack en Nick Stegehuis, wist in de finale de torenhoge favoriet Drent & Friends terug te wijzen na strafschoppen.

 

Het toernooi werd gekenmerkt door de sportieve sfeer in het veld en de gezelligheid op de tribune. Zes uiterst gemotiveerde teams bonden met elkaar de strijd aan in sporthal de Stamper te Vriezenveen. Al na enkele duels werd duidelijk dat De Graafschap, FC Baco en Drent & Friends favoriet waren voor de titel. Supportersvereniging Emst leek een gevaarlijke outsider, maar kon niet het hele toernooi een constant niveau vasthouden.

Het toernooi opende met de wedstrijd tussen Drent & Friends, de kampioen van vorig jaar, en FC Maisbrood. In zekere zin was Maisbrood de revelatie van het zaalvoetbaltoernooi. Aan de vaste – nog jong – basis was Luc als supertalent toegevoegd. Tegen de grote teams kwamen ze nog tekort, maar duidelijk is dat ze groeien. Uiteindelijk wonnen ze overtuigend de troostfinale om de vijfde plaats.

voetbal3

Hajeto, het burenteam aangevuld met de familie Lemans, knokte voor wat het waard was, maar kon in dit toernooi zelden hopen op een overwinning. Het lag zeker niet aan de inzet van Noah, Teun, Boaz en Lieke die in dit team de kans kregen ervaring op te doen, ondanks hun soms nog jonge leeftijd.  In hun eerste wedstrijd, tegen De Graafschap, werd duidelijk dat het een moeizaam toernooi zou worden. Al na enkele seconden moest keeper Veerman die na een lange periode van blessureleed zijn rentree maakte, de bal uit het net vissen. Gaandeweg raakte het team meer op elkaar in gespeeld. Het mooiste doelpunt van het toernooi werd gescoord door René, topscorer van Hajeto. 

voetbal2

Supportersvereniging Emst wist zich ternauwernood te plaatsen voor de halve finale, waarin ze het op moesten nemen tegen Drent & Friends die met gedegen spel de poulefase als eerste afsloten. Emst speelde in de halve finale zijn beste wedstrijd en kwam verrassend op voorsprong. Drent & Friends schroefden het tempo echter op en binnen enkele minuten stond het 3 – 1. Dat Emst in de laatste minuut nog 3 – 2 maakte, was enkel voor de statistieken.

De meest heroïsche wedstrijden werden uitgevochten tussen De Graafschap en FC Baco. Beide teams waren aan elkaar gewaagd, hoewel De Graafschap (met Olaf Smelt als captain) iets sterker oogde en gedisciplineerder speelde. In de  poulewedstrijd nam FC Baco brutaal de leiding, maar trok in extremis toch aan het kortste eind door knap doorzetten van Smelt.

In de tweede halve finale moesten beide teams het opnieuw tegen elkaar opnemen. In de zenuwslopende en boeiende wedstrijd kwam FC Baco opnieuw op voorsprong, en bleef tot het eindsignaal aan de goede kant van de score.Het team van Nick en Jack bereikte voor het eerst de finale van het zaalvoetbaltoernooi. In de voorgaande edities blokkeerde het team vaak halverwege het toernooi waardoor deelname steevast in een deceptie eindigde. De vreugde was nu dus groot.

Voor De Graafschap waren de druiven zuur. Opnieuw was de halve finale het eindstation. Ontgoocheld verlieten ze De Stamper om in de avonduren tijdens het volleybaltoernooi in Almelo deze kater te boven te komen.

De finale ging tussen Drent & Friends en FC Baco. Het feit dat Drent over voldoende wissel beschikte en FC Baco gelijk na de halve finale de finale moest spelen, leek de kansen voor Drent te vergroten. Toch bleek de ervaring van Drent & Friends het bijzonder lastig te krijgen met het jeugdige elan van FC Baco. Nu mag hier niet ongenoemd blijven dat een van de sterspelers van Drent & Friends op het laatste moment een transfer maakte naar Hajeto. Niet alleen kon Johnny Hajeto niet aan een zege helpen, maar verzwakte zijn vertrek ook het sterrenteam van Drent. Toen Gerson Drent zelf ook nog eens uitviel door ‘de moker’ van FC Bako was het pleit eigenlijk al beslist. Met een uiterste krachtinspanning wist Drent & Friends met een gelijkspel het eindsignaal te halen. Met het nemen van de strafschoppen bleek FC Bako uiteindelijk koelbloediger.

Zo kende het toernooi een verrassende, maar terechte winnaar!

Lees meer over de deelnemers. Lees hier meer over de sponsors