Tag Archives: 10 geboden

Leefregels in tijden van Corona

20 apr

Onderstaande leefregels zijn samengesteld uit verschillende hertalingen die op internet te vinden zijn.

Leefregels in tijden van corona

  1. Ik ben je God, de Heer, al vanaf je prilste begin. Je leeft in de ruimte van mijn liefde, blijf je dat herinneren.
  2. Het leven is nu onzeker en misschien ervaar je angst en zorg. Maar bedenk dat Ik groter ben dan je vragen, je angst en je onzekerheid. Ik draag je in de holte van mijn hand. Mijn Naam is immers: ‘Ik ben die Ik ben’! Vertrouw me maar, Ik ben erbij.
  3. Noem Mij maar bij mijn eigen Naam – zo zal Ik met je meegaan. Als grond onder je voeten, steun in de rug en als richting om te gaan. Maak geen misbruik van mijn Naam. Je spelt Mijn Naam door liefdevolle woorden en gebaren. In de liefdevolle nabijheid van de verzorgende, de toewijding van de schoonmaker, de bewogenheid van de verpleegkundige op de IC, door de soep voor de buren, het kaartje – zo komt Mijn Naam aan het licht en word Ik geëerd en gerespecteerd.
  4. Vier op de dag van God Gods bevrijdingsfeest. Juist in deze tijd van corona waarin de dagen door elkaar heenlopen, is het van belang de uren en dagen te ordenen naar Gods tijd. Zo de jouw geschonken tijd weer betekenis in het licht van de opstanding. Prijs God, geniet van wie je lief is en verwonder je over de schepping.
  5. Heb respect voor je ouders en de oudere generatie, want zij vertellen jou de verhalen van God liefde en genade.
  6. Ontneem niemand de ruimte om te leven, want ook die ander is geschapen naar Gods beeld en aan jou gegeven. Zorg in deze tijd met name voor wie op leeftijd is en voor wie leeft met een kwetsbare gezondheid. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd afstand.
  7. Ga zorgvuldig om met het verbond van liefde en trouw, want dat is het fundament van het levensgebouw. In deze onzekere tijd kunnen spanningen in relaties oplopen: zorg voor elkaar, blijf praten, heb lief. Jouw partner heeft jouw toewijding en liefde juist nu zo hard nodig. Liefde is ook een oefening in geduld hebben met elkaar.
  8. Neem niet wat van een ander is, maar deel van al je gaven uit en zorg voor elkaar
  9. Liegen en slechte dingen zeggen breekt de ander af, zeg wat opbouwt en wat goed doet – dat is Gods maatstaf. Wees betrouwbaar!
  10. Wees niet jaloers en hebzuchtig – dat maakt het leven zinloos en vluchtig. Sta open voor wat je hebt ontvangen, zodat je bidden begint met danken.

Tien leefregels

7 nov

God komt ons nabij, als een God die bevrijdt. Dat heeft Hij beloofd, en zo heeft Hij zichzelf ook bekend gemaakt aan Mozes in de woestijn. Dat betekent dat we vrij mogen zijn, ons bevrijd mogen weten uit het slavenhuis.

Bij God mag je opnieuw beginnen, zomaar. Gods genade is dan wel gratis, maar nooit goedkoop. Het is goed om te beseffen wat je van God krijgt en hoeveel liefde meekomt in Gods vergeving. Het is goed om die liefde te vertalen in je eigen leven, in de dingen die je doet en de dingen die je laat.

Als je Gods vergeving nodig hebt, omdat je dingen hebt gedaan waar je niet mee kunt leven, bedenk dan of je anderen gekwetst of beschadigd hebt. Vergeving ontvangen van God vraagt ook om te werken aan herstel in onze relaties.

Bij Gods bevrijding hoort immers ook gerechtigheid. De kleinen en de zwakken zijn de maatstaf van het Koninkrijk.

Daarom is vrijheid ook ingekaderd. Zijn er regels die de grenzen en de ruimte van de vrijheid aangeven. Deze regels kennen we als de 10 woorden, of de 10 geboden. Deze leefregels zijn ook een manier om je dankbaarheid naar God te laten zien.

10 geboden

Wees trouw aan Mij, zegt God, zoals Ik trouw ben aan jullie. Dat heb ik laten zien toen ik het volk Israël uit Egypte bevrijdde, zo ben ik ook trouw aan jullie.

Probeer mij niet in beelden te vangen. Mijn naam gaat elke voorstellingsvermogen te boven: Ik ben erbij! Heb dan ook eerbied voor mij.

Leef niet om te werken, maar werk om te leven. Neem geregeld rust, zodat je kunt genieten van de mensen in je nabijheid en de schepping. Een dag om op te ademen en op Adem te komen.

Respecteer je ouders of verzorgers. Ouders, bedenk echter, dat aan deze regel niet zomaar rechten kunnen worden ontleend. Deze regel houdt immers ook de plicht in om zorgvuldig en liefdevol om te gaan met de mensen die aan je zorg zijn toevertrouwd door God.

Respecteer het leven: ontneem een ander niet de ruimte om mens te zijn.

Ga niet lichtzinnig om met je relatie.

Respecteer de bezittingen van een ander. Als je het verlangen naar meer kunt stoppen, kun je genieten van wat je hebt, zodat jouw bezittingen tot een zegen mogen zijn voor je naaste.

Spreek de waarheid, hoe moeilijk dat soms ook is. Maar de waarheid maakt je vrij en geeft je ruimte om echt mens te worden

Begeer niet: je begeerte, je jaloezie houd je gevangen, zodat je niet vanuit Gods bevrijding kunt leven.