Tag Archives: beleving

Op weg naar een nieuwe viering, deel 4: terugblik

22 mei

Met een enthousiaste voorbereidingsgroep en band zijn we in januari met het avontuur van de Time-out begonnen. Want zo voelde het wel een beetje, als een avontuur. Het was in de aanloop naar januari duidelijk geworden dat er in onze gemeente wel behoefte was aan ‘iets nieuws’. Maar ja, waar denk je dan aan? En een veel belangrijker vraag: waarom wil je iets anders gaan doen?

image.jpeg

Eigentijds

De belangrijkste reden was en is het verlangen om op met regelmaat naast onze liturgische viering op de zondagochtend een meer eigentijdse en toegankelijke viering te ontwikkelen. Door deze viering hoopten we naast onze eigen gemeenteleden, ook gasten aan te spreken, zowel overtuigd gelovigen als zoekers.

Beginnen bij de ervaring

In de Time-outvieringen worden de nummers begeleid door een band. Daarnaast is een in het oog springend element de ‘heilige chaos’. Het is een moment in de viering waarop de aanwezigen naar voren mogen komen om een kaarsje aan te steken, een steen bij het kruis te leggen of een voorbede te schrijven. Tot slot valt op dat de uitleg begint bij een vraag of thema dat door iemand is aangereikt. Tijdens de verkondiging gaat de Bijbel open en wordt gekeken wat de Bijbel over het thema te zeggen heeft.

Op de goede weg

Afgaande op de reacties van bezoekers en van de voorbereidingscommissie, lijken we met de Time-out een goede weg te zijn ingeslagen. De sfeer is ontspannen en open. Het aantal bezoekers is bemoedigend. Wat is het bijzonder om te zien dat het voor sommige mensen een goede gelegenheid was om voor het eerst sinds lange tijd weer in de kerk te durven komen. Verrassend en ontroerend is het grote aantal bezoekers dat gebruik maakt om tijdens de heilige chaos naar voren te komen. Tijdens het slotgebed worden de voorbeden voorgelezen: prachtige, bewogen, persoonlijke en verbindende voorbeden.

Meewerken aan ruimte om God te ontmoeten

We zijn enthousiast begonnen met een spannende reis. We kijken dankbaar terug op de eerste vijf bijeenkomsten. 14 juni is de laatste Time-out van dit seizoen. We hopen op een doorgaande groeiende belangstelling, opdat we met de Time-out ook een bijdrage mogen leveren aan ruimte om God te ontmoeten en om de geloofsgemeenschap mee op te mogen bouwen.

Volg de ontwikkelingen via deze link