Tag Archives: drankmisbruik

Drinken om te vergeten? Zegt de Bijbel dat echt?!

15 jun

Zondag 28 april lazen we in de Protestantse Gemeente ’t Harde enkele verzen uit Spreuken. Het ging om de raadgevingen voor koning Lemuël (Spreuken 31, 1 – 9), gegeven door zijn moeder. Het is een prachtige oproep om als koning oog te hebben voor de armen en  voor de mensen die door allerlei omstandigheden klem zijn komen te zitten. De koning wordt opgeroepen om stem te geven aan allen die geen stem meer hebben: gemarginaliseerd door omstandigheden, vluchtelingen, en mensen die het ontbreekt aan moed en kracht om op te staan. In die raadgevingen openen zich de contouren voor het koninkrijk van God, en dus ook de gedragscode voor de burgers van dat Koninkrijk.

Laat ze maar drinken

Maar er staat een verwarrende en vreemde opmerking in deze raadgevingen:

6 Geef drank aan wie een kommervol bestaan leiden,
geef wijn aan wie diep ongelukkig zijn.
7 Laat ze maar drinken en hun armoede vergeten,
moge hun gezwoeg uit hun herinnering verdwijnen.
biertje
Wordt hier nu serieus gesuggereerd dat koning Lemuël aan de mensen die moeten ploeteren, vechten tegen wanhoop en moedeloosheid, en in armoede leven, maar gewoon drank moet geven, zodat ze hun moeite vergeten? In dat geval zou het een schadelijke en verwerpelijke tekst zijn. Terecht is de slogan ‘drank maakt meer kapot dan je lief is’ de leidraad geweest in de de overheidscampagne tegen alcoholisme en drankmisbruik.  In mijn pastorale praktijk heb ik de vernietigende uitwerking gezien van ‘drinken om te vergeten’. Gesprekspartners die als volwassene nog worstelen met de stemmingswisselingen van hun dronken vader of moeder in hun jeugd. De kwade dronk die afgereageerd werd en wordt op de kinderen en op de partner is nooit goed te praten. De eenzaamheid, gekwetstheid en bedreigingen waar partners mee moesten leven, laten geen enkele ruimte om vergoelijkend te spreken over dronkenschap. Ook heeft het begeleiden van een gesprekspartner met het syndroom van Korsakov diepe indruk op mij gemaakt.
Kortom: over de schadelijkheid en onwenselijkheid van alcoholisme en dronkenschap kan geen misverstand bestaan.
Maar hoe moeten we deze tekst dan lezen?
Wanneer we de Bijbel lezen, is het belangrijk om teksten in de context te lezen. Een tekst die losgemaakt wordt uit zijn verband, kan tot een wonderlijke boodschap leiden. In het boek Spreuken wordt op een waarschuwende toon over dronkenschap en drankmisbruik gesproken. Zo staat er in Spreuken 20, 1 Van wijn word je een spotter, van drank een braller, wie zich bedrinkt, verliest zijn verstand.  Of deze scherpe tekst uit Spreuken 23, 31 – 35 Laat je niet verleiden door de glans van wijn, wanneer hij fonkelt in de beker. Hij glijdt zo makkelijk over de tong, 32 maar later bijt hij als een slang, spuit hij gif als een adder. Dan zie je vreemde dingen en begin je wartaal uit te slaan.  Je voelt je heen en weer geslingerd door de golven, alsof je vastzit boven in het want. ‘Ik ben geslagen, maar heb niets gevoeld, ik ben afgerost, maar heb niets gemerkt. Laat ik maar eens opstaan, eerst een beker wijn.’ 
Dus dat is de bandbreedte van het spreken over drank in het Bijbelboek Spreuken: enerzijds de waarschuwing dat drank niet de weg is van wijsheid, en niet de weg van God. Anderzijds is er ook de ruimte om van de gaven van de schepping te genieten, ook van wijn en andere drank. En juist mensen die een leven leiden vol tegenslag, zwoegen en zwaarte mogen ook genieten van het goede van het leven. Maar goed, ben je verslavingsgevoelig of kamp je nu met een verslaving, dan is het natuurlijk zaak om je niet te laten verleiden weer te beginnen met drinken. Dat is het mooie aan de Bijbel: thema’s hebben verschillende kanten en we worden dan ook van harte uitgenodigd om in gesprek te gaan met de teksten.