Tag Archives: gebed om ontferming

Gebed tegen de klippen op

17 jul

God van licht en leven, zo roepen we U aan – God van het licht. Want het is donker geworden. In de wereld om ons heen, in ons hoofd en in ons hart. Wat een week ligt er achter ons. En wat komt er allemaal nog op ons af? We worden overspoeld door ziedend water. Een wereld waarin het recht van de sterkste lijkt te gelden. Een wereld waarin we ons machteloos en klein kunnen voelen. De golven van vertwijfeling en onzekerheid slaan over ons heen. God – ontferm U toch over ons.

We zijn verbijsterd en geschrokken door de moord op Peter R. de Vries. We bidden voor de nabestaanden. We bidden voor lichtbrengers en hoopverleners. Voor mensen die niet buigen voor onrecht. Voor mensen die de stemmen van gemarginaliseerde groepen aan het licht luisteren. God – ontferm U toch.

We zijn verbijsterd en geschrokken door het overlijden van een motoragent in Rotterdam, een regelrechte aanslag op een agent die pal staat voor onze veiligheid. We bidden voor de nabestaanden en de collega’s. We bidden voor een ieder die zich inzet voor orde en veiligheid – om uw beschutting, om onze bewogenheid en steun. God – ontferm U toch.

We zijn verbijsterd en geschrokken door de aanval op twee medewerkers van de GGZ-instelling Parnassia in Den Haag waarbij een beveiliger om het leven is gekomen. We bidden voor de nabestaanden en voor de collega’s. We bidden U voor wie zich inzet voor mensen die psychisch belast zijn dat zij hun hart durven blijven volgen. We bidden U voor wie hulp nodig heeft en soms zich zo verloren en wanhopig kan voelen. God – ontferm U toch.

We zijn verbijsterd en geschrokken door de vernietigende kracht van het water in Duitsland, België en Limburg. We bidden U voor wie geliefden heeft verloren in de watervloed. We bidden U wie verlies heeft geleden door het water, voor wie moest vluchten en huis en haard achter zicht moest laten. We bidden om een zegen voor alle hulpverleners en alle vrijwilligers, we bidden om Uw nabijheid als rots in de branding. God- ontferm U toch.

We zijn verbijsterd en geschrokken door wat er in ons eigen leven of in de levens van wie we liefhebben gebeurt of gebeurd is. God – ontferm U toch over ons.

God van licht en leven, we roepen tot U. U bent ons licht. Toen de aarde woest en doods was, riep U dat er licht moest zijn. Roep zo vandaag uw licht over ons uit en ontsteek uw licht in ons. Wij zijn de eersten niet die de weg kwijt zijn. Geef dat we mogen schuilen in uw Woord, opdat we houvast mogen vinden.

God van licht, kleed ons in uw mededogen, opdat we niet alleen en verloren zijn. amen

Gebed om ontferming

26 mrt

God van licht en leven

We roepen tot U  – of we zouden tot U willen roepen, maar slaan onze ogen neer. Misschien is onze stem verstomd. Misschien ontbreekt het ons aan woorden

Misschien ontbreekt U ons, omdat wat we zien in de wereld om ons heen, wat ons is aangedaan, wat onze geliefden overkomt, wat we meedragen – dat dat  ons verbijstert, ons kwaad maakt. Ons met stomheid slaat.

Om de oneerlijkheid in deze wereld, om de pijn die met ons meegaat, om onze machteloosheid, roepen we tot U en bidden om uw ontferming

Afbeeldingsresultaat voor esther veerman

‘Mama’ door Esther Veerman

God van licht en leven

We roepen tot U om uw mededogen in onze wereld die soms zo hard en onbarmhartig kan zijn. Dat uw mededogen ons hart verzacht, onze ziel balsemt, opdat ook wij ons ontfermen over wie op onze weg komen.

Om ogen die zien, om oren die luisteren, om handen die durven ontvangen en kunnen geven, roepen we U aan en bidden om uw ontferming.

God van licht en leven

We roepen tot U om geloof, hoop en liefde voor onze wereld waarin het soms zo ontbreekt aan vertrouwen, waarin we soms moedeloos worden en het ons aan hoop ontbreekt. Voor onze wereld, waarin soms haat en verbittering de boventoon lijken te voeren

Om uw trouw aan ons opdat wij geloven durven, om uw hoop voor ons opdat wij tekenen van hoop mogen zijn, om uw liefde voor ons opdat we van die liefde mogen uitdelen, roepen we U aan en bidden om uw ontferming