Tag Archives: geef ons heden ons dagelijks brood

Gebed vanuit het Onze Vader I

4 jan

Het Onze Vader omvat in drie beden ons hele leven. Waar bidden we voor als we bidden om ons dagelijks brood, om vergeving en om verlossing? Deel I: geef ons heden ons dagelijks brood: het domein van ons dagelijks leven, onze werkelijkheid door God geschapen.

IMG_20170807_192927

Onze Vader die in de hemel is,

we bidden om ons dagelijks brood, we bidden om genoeg, dat we ons niet verliezen in meer en meer, maar de maat weten, de maat vinden van uw Koninkrijk.

Geef dat we niet U en onze medemens uit het oog verliezen door ons blind te staren op ons eigen geluk, ons eigen gelijk. Als we vergeten te delen, als we vergeten uit dankbaarheid te leven – dan verliezen we het zich op het goede leven, ons dagelijks brood.

Als we bidden om ons brood, bidden we ook dat we om mogen zien naar wie te weinig heeft. Open onze ogen en onze oren om te horen waar armoede, soms zo verborgen, heerst.

Als we bidden om gezondheid, bidden we ook de ander niet te vergeten die chronisch ziek is, dat we onze medemens niet uit het oog en uit het hart verliezen. Dat we onze medemens niet vergeten, maar echt zien.

Als we bidden om een zegen over ons werk, bidden voor allen die werkzoekend zijn of uit het arbeidsproces zijn geraakt. Dat de zegen van arbeid voor de een ook hen ten goede mag komen

Als we bidden om dagelijkse kracht, bidden we of we onze kracht mogen gebruiken voor hen die kwetsbaar zijn door ziekte en ouderdom.

Als we bidden om een thuis, ons huis, bidden we voor allen die op de vlucht zijn, ontheemd zijn, die leven in niemandsland

We bidden om uw zegen over ons dagelijks brood – onze arbeid, onze tijd, onze kracht, onze inspanningen, onze inzet.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid – tot in eeuwigheid, amen