Tag Archives: gereformeerde kerk Sliedrecht

Doe je mee? Actie Kerkbalans

14 jan

Gefeliciteerd! Als je lid bent van de gereformeerde kerk Sliedrecht heb je waarschijnlijk in de achterliggende periode een mail of brief gekregen of krijg je binnenkort de brief met het verzoek om geld over te maken voor de actie Kerkbalans. Het biedt je de kans om mee te betalen aan onze geloofsgemeenschap.

Behoefte aan zingeving

Waarom dat een kans is? In onze samenleving is er behoefte aan plekken waar je tot rust kunt komen of waar je uitgedaagd wordt om over zingeving na te denken. We organiseren cursussen en thema-avonden rond levens- en geloofsvragen. Daarnaast is een van onze kernactiviteiten het samen vieren van geloof. We komen allereerst samen om God de eer te brengen, maar er is natuurlijk alle ruimte voor eigen vragen en geloofsbeleving. Zo kennen we een buitengewoon boeiende verscheidenheid aan vieringen: van stiltevieringen tot popdiensten. Van jeugddiensten tot Evensongs.

Omzien

Naast cursussen en vieringen zijn we ook een geloofsgemeenschap die naar elkaar omziet. Zo worden er namens de gereformeerde kerk honderden bezoeken afgelegd bij ouderen, hulpbehoevenden en zieken. Dit omzien reikt verder dan alleen onze eigen gemeenteleden.

Kerk voor het dorp

Dat is trouwens kenmerkend voor onze kerk. We kijken hoe we als geloofsgemeenschap van waarde kunnen zijn voor Sliedrecht. We zoeken naar samenwerking met andere geloofsgemeenschappen en met de burgerlijke gemeente. Onze diaconie verzet veel werk voor mensen die het minder hebben en helpt hen om de weg naar zelfstandigheid terug te vinden.

Verhalen doorgeven

Kenmerkend voor onze gemeente is dat we ons fundament vinden in Jezus Christus en dat we een inclusieve gemeenschap zijn. Iedereen is van harte welkom. We zoeken de dialoog om van elkaar te kunnen leren en elkaar tot steun te mogen zijn. Een belangrijke opdracht is om de Bijbelse verhalen door te geven aan de volgende generaties. Zonder kerk als bewaarplaats van het heil, zal dit moeilijk worden. Juist de ruimte die onze kerk biedt, tekent het belang van onze gemeente. Dit geluid is het waard om doorgegeven te worden.

Wat kost het?

Nu is het goed om te weten dat het geld kost om onze geloofsgemeenschap voort te kunnen zetten. De kosten worden niet gedragen door subsidies, overheid of fondsen. Nee, alle kosten worden gedekt uit de giften van gemeenteleden en vrienden van de gemeente. Het onderhoud van de gebouwen, de kosten van een eigen predikant en alle bijkomende kosten, komen op ongeveer €180.000,-  per jaar. Van dat bedrag wordt €150.000,- bijeengebracht via de actie Kerkbalans. Het betekent dat we bij die actie per adres ongeveer €360,- per jaar (€30,- per maand) nodig hebben om het werk op het gebied van zingeving en geloof voort te kunnen zetten. Dat is toch een prachtige mogelijkheid?

Voor meer informatie kun je terecht bij het het College van Kerkrentmeesters: cvk[at]gksliedrecht.nl Deze commissie gaat over de financiën, administratie en gebouwenbeheer.

regenboog kerk

Kopje onder

1 jan

In mijn hoofd had ik een vastberaden tred bedacht. Ik zou met een vloeiende beweging mijn trui en T-shirt uittrekken en dan rustig naar de startlijn lopen. En dan met een bedaard holletje op passende wijze het water trotseren. Mijn lichaam was echter nog niet zo ver. Het kille briesje dat over de plas onze kant op waaide, nam de meeste goede voornemens en dappere gedachten mee.

duik3

Waarom vergeet ik toch altijd op die beslissende momenten het ‘enerzijds’ ‘anderzijds’. Of het ‘er zitten meerdere kanten aan’. Gewoon om tijd te winnen. Maar het ging anders: ‘Er is dit jaar weer een Nieuwjaarsduik’. ‘O, leuk. Ik doe mee’.  En nu sta ik hier. Op 1 januari. In een zwembroek. En mompel nog iets over positieve effecten van de klimaatcrisis.

Focus. Kom op. Focus. Je staat hier niet in je eentje. En we doen het ook niet voor onszelf. Nee. Voor Rwanda. Voor prachtige lokale projecten die helpen om de gevolgen van de genocide te overkomen. De jongeren die deze zomer mee gaan met de Rwandareis, de leiding en sympathisanten doken vandaag mee. Een gezellige maar kouwelijke bedoening.

Nu gebied de eerlijk mij te zeggen dat we goed toegerust aan deze beslissende meters waren begonnen. We hadden een heel kampement opgeslagen aan de oever van de plas. Een enthousiaste en vermoedelijk kundige dril-instructrice nam ons op geheel eigen wijze mee in een warming-up. Na deze warming-up kon het water alleen nog maar meevallen.

duik6

Het collectieve aftellen bracht me terug in de kille realiteit. 3 – 2 – 1- jaaaa!

Daar gingen we. ‘Bij elkaar blijven – voor de foto!’ riepen we naar elkaar. Maar binnen drie meter waren we van elkaar gescheiden en tegelijkertijd onderdeel geworden van de grotere beweging. Een kluwen mensen in badkleding met Unox-mutsen op bewoog in een vloeiende golfbeweging naar het lonkende water. Dat was ons doel. Daar moesten we zijn. Ieder voor zich en allen voor Rwanda!

duikk4.jpg

Het bedachte bedaarde holletje werd een woeste galop. Onderweg naar het water brak de oermensch vrij. Voor even dan. Het water brak de galop, de oermensch en daar ging ik kopje onder. Happend naar lucht bereikte ik de veilige oever. Wat kun je dan genieten van een handdoek. Een trui. Van de autotocht terug. De warme douche.

Maar al met al heeft onze collectieve duik rond de €3600,- opgeleverd voor de projecten in Rwanda. Wat een mooi begin van dit jaar.