Tag Archives: het kwaad

Gebed vanuit het Onze Vader deel III

4 jan

Het Onze Vader omvat in drie beden ons hele leven. Waar bidden we voor als we bidden om ons dagelijks brood, om vergeving en om verlossing? Deel III: over het kwaad, machten, gevangenschap en bevrijding

in de wereld. Door Esther

Esther Veerman – in de wereld

Onze Vader in de hemel, U die de chaos een halt hebt toegeroepen, die het licht tevoorschijn hebt gesproken om het duister te ontmaskeren.

U die de machten en de krachten die ons knellen en benauwen, heeft overwonnen

We roepen U aan: verlos ons van de boze

We roepen U aan wanneer het kwaad in ons leven huishoudt of heeft huisgehouden – verlos ons

We roepen U aan wanneer we in de ban zijn van verslavingen – verlos ons, en we bidden U voor bondgenoten en medestanders.

We roepen U aan wanneer ons leven beheerst wordt door angsten – verlos ons, en leg uw vrede op ons. Geef ons mensen die geborgenheid bieden – warmte tegen de kilte van de angst

We roepen U aan als ons leven vast is gelopen in patronen die onze vrijheid  hebben ontnomen, als ons leven knelt en beklemmend is – verlos ons

We roepen U aan wanneer we de grip op ons leven hebben verloren door stress en drukte – geef ons mensen die ruimte maken in ons leven, die ons de moed geven om tot verandering te kunnen komen

We bidden U voor allen die licht brengen in duisternis.

We bidden U voor allen die van hoop getuigen, blijven durven spreken van bevrijding – ook tegen de klippen op

We bidden U voor allen die geloven in de zachte krachten van uw schepping en van daaruit leven.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid – tot in eeuwigheid, amen