Tag Archives: ontmoetingskerk Vriezenveen

Startzondag: een goed gesprek

14 sep

Kom je zondag 16 september ook naar de Ontmoetingskerk? Het wordt een feestelijke, gezellige en aansprekende zondag als opening van het nieuwe seizoen. Wat gaan we doen?

Ontmoetingskerk lente

Inspirerende vieringen

We beginnen om 10.30 uur met een inspirerende Ontmoetingsdienst. Ook als je niet of minder bekend bent met de kerkelijke traditie, ben je van harte welkom. De christelijke traditie is niet alleen razend interessant en heeft mede onze cultuur en samenleving bepaald, maar heeft ook krachtige, hoopvolle boodschap die harten kan veranderen.

In deze viering zingen we een aantal lievelingsliederen van gemeenteleden. Zo ontmoeten we elkaar rond het lied. We lezen een stukje uit Marcus 8 over de vraag van Jezus: ‘Wie denken de mensen dat ik ben?’ Het gaat in de overdenking over ons imago, over de vraag wie wij zijn. Wat is onze eigen identiteit? Ik wil uitleggen dat we onze eigenheid in Christus vinden. Dat helpt ons om open en uitnodigend te kunnen leven.

Voor de kinderen en jongeren is er om 10.30 uur een supergave tentdienst. Echt, daar moet je bij zijn! En je neem je vrienden en vriendinnen mee. Het gaat namelijk over het spannende verhaal van de torenbouw van Babel. We zingen vrolijke nummers die door onze jongerenband gespeeld worden.

Voor de allerkleinsten is er natuurlijk oppas.

Bodempje leggen

Na de viering is het tijd om voor een kopje koffie met een paar bolletjes. Precies genoeg om voldoende energie te hebben voor het prachtige en onderhoudende middagprogramma.

www.bakkerbart.nl

We kunnen kiezen uit verschillende activiteiten vanaf 12.30 uur:

Motortoertocht

Wie van motorrijden houdt, heeft deze zondag geluk. Gerralt Kamermans heet weer een befaamde route uitgestippeld door het prachtige Twente. En het weer zit ook nog eens mee!

motor

Levend stratego

Voor de kinderen is er een tof programma met als hoogtepunt Levend Stratego.

Speeddaten

Sorry? Speeddaten? Ja, klopt. Het thema voor deze startzondag is ‘een goed gesprek’. Het speeddaten is heel geschikt om in korte tijd met meerdere mensen kennis te maken. Aan de hand van uitdagende vragen en thema’s gaan we snel de diepte in en verkennen het goede gesprek.

Wandeling

Aansluitend aan het speeddaten (rond 13.00 uur) is er ruimte voor een prettige wandeling. We gaan op pad met een verhaal en met bepaalde vragen. Al wandelend en pratend kunnen we zomaar die ander ontmoeten.

Workshop High Tea

Tot slot is er vanaf 12.30 uur onder deskundige leiding van Jannet Piksen een workshop High Tea. Creatief, gezellig en lekker.

High-tea-op-locatie-1

High Tea

We sluiten de startzondag af met een High Tea vanaf 14.30 uur. Wat zou het fantastisch zijn om jou te mogen ontmoeten!

Tot slot

In de kerkzaal is een kleine theepottententoonstelling te zien. Moet je echt even komen bewonderen!

Time-out naar de ochtend

17 jan

Vanaf februari worden de Time-outvieringen in de Ontmoetingskerk verplaatst van 14.00 uur naar 11.15 uur. Het betekent dat op de tweede zondag van de maand er kort na elkaar twee diensten zijn: de eerste is de ‘gewone’ ochtenddienst van 9.30 uur. Vervolgens begint om 11.15 uur de Time-outviering. Tussen beide diensten is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

foto van Time Out Vriezenveen.

Waarom deze ontwikkeling? Al langere tijd lag de vraag bij de Time-outcommissie of de diensten naar de ochtend zouden kunnen. Zowel commissieleden, gemeenteleden als vaste gasten van de Time-out gaven aan dat een Time-out na 11.00 uur nieuwe kansen zou bieden. We hebben in de kerkenraad gesproken over de vraag of we de Time-out op de een of andere manier zouden kunnen integreren in de ochtenddienst om de verschillende groepen weer samen te laten vieren. Dit heeft geleid tot de Ontmoetingsdiensten. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat de verschillen in de beleving van liturgie groot zijn. Moeten we koste wat het kost alles in een viering een plek geven? Maar als we dit niet doen, ontstaat er dan niet een gemeente in de gemeente?

Op het Gemeentegesprek van 28 september 2017 reikte Nynke Dijkstra ons een mogelijkheid aan waar we als kerkenraad mee aan de slag zijn gegaan. Zij vertelde dat in meerdere kerkelijke gemeenten twee verschillende vieringen achter elkaar aanbieden worden, met gelegenheid om elkaar te ontmoeten tussen de vieringen onder het genot van een kopje koffie.

We hopen dat we op deze manier meer mensen in de gelegenheid stellen om de Time-out te bezoeken, en dat we daarnaast elkaar tussen de vieringen door kunnen ontmoeten.

 

Op zoek naar beschutting – homo in de kerk

29 sep

Op zondag 10 september was John Lapré te gast in de Time-outviering. Het thema van de viering was ‘Welkom in de kerk!’. Ergens een wonderlijk thema. Zou het niet vanzelfsprekend moeten zijn dat iedereen van harte welkom is in de kerk, ongeacht wat je met je meedraagt en wie je bent? Is een ‘inclusieve kerk’ niet dubbelop? Inclusief betekent dat iedereen erbij mag en moet kunnen horen: arm of rijk; man of vrouw of genderneutraal; wit of zwart; gezond of gehandicapt; hetero of lhbt (afkorting voor lesbisch, homo, bi-seksueel of transgender).

In de praktijk blijkt het helaas met regelmaat een ander verhaal. Zeker voor lhbt-ers is het niet vanzelfsprekend dat een kerkelijke gemeente een veilige omgeving is. Soms wordt er in kerken een zo hevige strijd gevoerd over het thema ‘homoseksualiteit’ dat de mensen om wie het gaat beschadigd raken en geen plaats hebben binnen de gemeente.

John Lapré heeft onlangs het boek De veilige kerk geschreven. Hierin vertelt hij eerlijk en openhartig over zijn worsteling met zijn homoseksualiteit in een reformatorische context, zijn gedwongen coming out, zijn verdiepende relatie met God en zijn verlangen om toch ook in een kerkelijke gemeente thuis te mogen komen. Het boek gaat in op de vraag hoe een gemeente ook werkelijk een  veilige gemeente kan zijn.

In het interview tijdens de Time-out stond John stil bij zijn worsteling met zijn seksuele identiteit en zijn verlangen om de ruimte te krijgen om het geheim te doorbreken. “Ik vond het belangrijk om te vertellen omdat het een wezenlijk onderdeel is van wie ik zelf ben. En omdat het een enorme zoektocht was hoe ik dit handen en voeten kon geven in mijn leven. Ik was ook op zoek naar wat God hiervan vond.”

John nam iemand uit zijn geloofsgemeenschap in vertrouwen, maar die zag John’s worsteling als een bedreiging voor Gods Koninkrijk. Binnen 24 uur verloor John zijn baan, zijn huis, zijn vrienden en zijn geloofsgemeenschap.

Desondanks bleef John zich verbonden weten met God. Na aanvankelijke woede op God, lukte het John om onderscheid te maken tussen God en “zijn grondpersoneel”. Hij voelde zich door God geliefd en aanvaard – ook in zijn homoseksualiteit en in zijn relatie met zijn partner.

De laatste jaren is John op zoek naar een geloofsgemeenschap, naar verbondenheid en bemoediging. Dit verlangen vormde de basis voor zijn boek ‘De veilige kerk’. Kerkmensen kunnen onderling verdeeld raken over verschillen. “Maar”, zegt John “Ik geloof dat we kunnen uitstijgen boven die verschillen en elkaar kunnen vinden in de Levende Christus. Misschien wel juist als het schuurt. En dat we dan ervaren: we moeten er nú voor elkaar zijn – dat we naar de ander toe kunnen lopen en hem of haar kunnen omhelzen. Dat je zegt: je bent mijn broer, je bent mijn zus. Ik ben het niet met alles met je eens, maar ik vind dat niet erg. Ik wil namelijk samen met jou Jezus volgen. Ik geloof dat dat echt in de christelijke geloofsgemeenschap gebeurt. Als wij ons zo aanbieden aan God als gemeente, dan geloof ik dat er een soort wederkerigheid is en God zijn barmhartigheid over ons uitstort. Daardoor krijgen we oog voor de ander en mogen we samen gemeente-zijn.”

Zo wordt de gemeente een veilige gemeente: waar Gods barmhartigheid zichtbaar wordt in de verbondenheid met onze medemens die zoekt naar beschutting en verlangt om thuis te mogen komen.

Op 8 oktober is Halili te gast in de Time-out. Hij zal iets vertellen over thuiskomen in een nieuw land.

 

 

Kom proeven in de Ontmoetingskerk

16 sep

Morgen, 17 september, vieren we Startzondag in de Ontmoetingskerk. Startzondag? Ja, dat is een extra feestelijke zondag die het begin markeert van het opstarten van de kerkelijke activiteiten na de zomervakantie.

Dit keer doen we het een beetje anders. We willen anderen laten mee proeven van de Ontmoetingskerk. Van de viering, van de mensen en van hun (kook)talenten. Vandaar dat we je graag van harte uitnodigen om even om het hoekje te komen kijken of gewoon lekker de hele dag mee te doen.

11.00 Ontmoetingsviering

Wat gaan we doen? We beginnen met een Ontmoetingsviering. Dat is een toegankelijke viering waarin we de verschillende generaties in de kerk ruimte geven. Dat is zichtbaar en hoorbaar in de muziek. We zingen naast gezangen en psalmen, opwekking en Johannes de Heer. Sommige liederen zullen door het orgel worden begeleid, andere liederen met onze jongerenband.

 

 

In de Ontmoetingsviering zijn de kinderen van harte welkom. Ze kunnen knutselen of tekenen aan tafels in de open ruimte grenzend aan de kerkzaal. Voor de allerkleinsten is er oppas. Ook is het mogelijk om een kaarsje aan te steken of een voorbede te schrijven. We lezen psalm 34 en staan stil bij de zin: ‘Proef en geniet de goedheid van de HEER’. Misschien proef je in deze viering wel iets van de verrassende en niet te vangen bewogenheid van God. Misschien proef je iets van rust en vrede. Ik ben benieuwd naar je bevindingen!

12.00 koffie met bodembedekkers

Na de viering is er koffie met allerlei lekkers. Neem gerust, proef en geniet. Want nu leg een noodzakelijke bodem voor het middagprogramma dat vanaf 13.00 uur begint.

13.00 middagprogramma

Voor de kinderen zijn er een gezellige spelletjes. Jongeren kunnen gamen. Er zijn gezelschapsspelletjes en Leon Abbink verzorgt een workshop over kerkbouw. Daarnaast is er de mogelijkheid om mee te doen aan een van de tochten:

  • motortocht
  • fietstocht
  • autotocht
  • wandeling langs de loop van je leven

15.30 wereldse proeverij

Rond 15.30 uur sluiten we de dag af met een wereldse proeverij. Er zijn hapjes uit Oeganda, Kenia, de VS, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Syrië en –  Echt een aanrader! De koks zijn er zo geweldig druk mee. Nooit geweten dat we zoveel kooktalent in de gemeente hebben.

Dus kom morgen langs. Je kunt de hele dag mee doen, maar ook kiezen voor een gedeelte van de dag. Dat is ook helemaal goed. We vinden het fijn om je te ontmoeten!

Ontmoetingsdienst: ruimte voor jong en oud

28 jul

Aan een grote tafel in de Ontmoetingsruimte zitten de kinderen rustig te kleuren en te tekenen. De schuifwand is open, en sommige kinderen lopen even naar hun ouders in de kerkzaal.

Op twee tafeltjes branden tientallen kaarsjes en op ‘het hart van God’ zijn veel voorbedebriefjes geprikt.

hart van god

Ondertussen kijken we naar een filmpje waarin een gemeentelid, zijn dochter en kleinzoon vertellen over de betekenis van het geloof in hun leven – als begin van de overdenking.

Wat deze viering echter misschien nog het meest intens maakt, is dat de liederen die we zingen door gemeenteleden zijn uitgekozen. Voordat we het lied samen zingen, luisteren we naar de reden waarom dit lied voor die persoon zo bijzonder is. Het zijn waardevolle en bemoedigende getuigenissen over hoe mensen – jong en oud – zich op de een of andere manier verbonden weten met God. Het levert een geschakeerde en veelkleurige liturgie op. Na een psalm klinkt er een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Een lied uit het liedboek volgt op een nummer uit opwekking. De verhalen achter de liederen helpen om over eigen aarzelingen heen te stappen en met die ander God de eer te brengen. Verrijkend om zo samen te mogen zingen!

Deze Ontmoetingsdienst (die plaats heeft gevonden op zondag 16 juli 2017) is een try-out. Al langere tijd merken we dat we als Ontmoetingskerk de aansluiting met jonge gezinnen en jongeren dreigen te verliezen. Dit is het meest zichtbaar in de ochtenddienst.

Met verschillende initiatieven hebben we geprobeerd om handen en voeten te geven aan samen gemeente-zijn. Zo zijn we enkele jaren geleden begonnen met een nieuwe viering, de Time-out. Ook zijn we gestart met de Kerk op schootviering , speciaal voor peuters en kleuters. Een laatste initiatief op het vlak van vieren is Kidstime, een extra lange kindernevendienst, een keer per maand.

Hoewel al deze initiatieven tot op zekere hoogte voorzien in een behoefte en voor een deel van de gemeente waardevol zijn, draagt het niet voldoende bij in het samen kerk-zijn.

Vandaar dat we in de Ontmoetingskerk in het afgelopen jaar gestart zijn gemeentegesprekken waarin we met de jongere generaties in gesprek zijn gegaan over wat hen bindt, waar drempels worden ervaren en wat hun verlangen is.

Een van de opvallendste en belangwekkendste uitkomsten van de gemeentegesprekken is, dat de jongere generaties juist in de ochtenddiensten verbondenheid willen ervaren. In die viering is winst te boeken om samen met jong en oud geloof te vieren.

De Ontmoetingsdienst probeert aan die behoefte en dat verlangen tegenmoet te komen. Afgaande op de eerste reacties lijken de diversiteit in liederen, de interactiviteit (kaarsjes en voorbeden), de aanwezigheid van de kinderen tijdens de hele viering en de filmpjes, elementen die helpen om tot een echte ontmoeting te komen tussen de generaties.

Kostbare ontmoeting

14 mei

Het was een bijzondere en waardevolle viering in de Ontmoetingskerk op deze Moederdag (14 mei 2017). We mochten het Kidsgear Children’s Choir uit Oeganda in ons midden welkom heten. Het enthousiasme, de vreugde en energie van de kinderen waarmee zij zongen en dansten, maakte diepe indruk.  De kleurrijke traditionele kleding en de Oegandese muziekinstrumenten maakten het feest compleet.

Wat mij ontroerde, was de blijdschap van deze kinderen. Wat zij gemeen hebben, is dat zij uit gebroken gezinnen komen. Ze hadden weinig perspectief op een hoopvolle toekomst. Door de stichting  Up for us is hun leven ten goede gekeerd. De drijvende kracht achter de stichting, Sylvia, vertelde dat zij inmiddels 600 kinderen via hun scholingsproject ondersteunen en begeleiden naar een betere toekomst. Dat trof mij: enerzijds de vreugde tegen de donkere achtergrond van zware persoonlijke levensverhalen. En anderzijds de liefde en inzet van Sylvia en haar man Frank, en de vrijwilligers van de stichting om kinderen op weg te helpen naar toekomst.

Het was een groot geschenk dat wij getuige mochten zijn van de kracht en het geloof van deze kinderen en hun begeleiders in de liederen die zij zongen en in de dansen die zij voor ons opvoerden.

Het meest kostbare moment was echter aan het einde van de maaltijd, aansluitend aan de kerkdienst. Een aantal gemeenteleden had een warme lunch klaargemaakt die met smaak door de kinderen soldaat werd gemaakt. De gemeente en iedereen die had meegeholpen werden door de kinderen bedankt. Jenet Huitema, onze koster,  en ik mochten hun dank in ontvangst nemen.

Het begon met vriendelijke en lieve woorden van Angel, een van de jongere meisjes van het koor. Vervolgens zong het koor ons toe. Het lied raakte me. Jammer genoeg kan ik het lied niet terugvinden, maar wat trof was dat de kinderen dankbaar waren dat zij prachtige mensen hadden ontmoet. Deze ontmoeting maakt dat de weg veranderd is. Door de ontmoeting zijn zij sterker dan ze gisteren waren.

Ja. Zo was het. De ontmoeting met deze kinderen, de ontmoeting met Sylvia en de andere vrijwilligers heeft mij veranderd. Mijn leven kent een nieuwe loop. En ik ben sterker dan gisteren, omdat ik de kracht en de vreugde van deze kinderen mocht zien. Wie een mens redt, redt de wereld.

Het Koninkrijk van God kwam aan het licht. In het kind dat mij de vreugde van het geloof toezong. In haar lach. In de dans van deze kinderen. In het geloof van de vrijwilligers dat wanhoop en ellende niet het laatste woord hebben.

Geloofsbelijdenis: op weg met God

16 apr

Geloofsbelijdenis van Jelmer Sloof en Naomi Harbers op 16 april 2017 

We doen belijdenis van het geloof. In het midden van de gemeente zeggen we hardop ‘ja’ tegen God en beamen zo onze eigen doop. Het is voor ons geen vanzelfsprekendheid. Het was een ontdekkingsreis waarin we onze vragen, zekerheden en twijfels op een rij hebben gezet.

Beek11.jpg wordt weergegeven

We willen ‘ja’ zeggen tegen God, omdat Hij in ons leven en in onze relatie een dragende kracht is. In die zin is belijdenis doen ook geen eindpunt, maar eerder een begin. Er volgt nog een schitterende weg met hoogte- en dieptepunten. Op die weg zullen we onze Heer beter leren kennen. Geloven is in beweging blijven.

We ontmoeten God in de gewone dingen in ons leven, in de ontmoetingen met mensen en in de muziek. Muziek opent ruimte om na te denken, in de muziek ervaren we God dichtbij.

We geloven in de drie-enige God die zich heeft laten kennen als Vader, Zoon en heilige Geest. Wij geloven in de zorgzame en scheppende liefde van de Vader, de reddende en opofferende trouw van de Zoon, en de troostende en inspirerende nabijheid van de heilige Geest.

We zijn onder de indruk van de kracht van vergeving. Gods vergeving helpt ons om ook zelf te vergeven.

We vinden de kerk belangrijk, ondanks dat er in de kerk ook veel dingen mis kunnen gaan. God is  groter dan de kerk. Toch hebben we de kerk nodig om samen met anderen God te eren, over het geloof te praten en om geloof te ontvangen.

Het is lastig om het geloof onder woorden te brengen, maar we weten zeker dat we altijd bij God terecht kunnen als er wat is.

Stille Week in de Ontmoetingskerk

11 apr

De week voor Pasen is de Goede of Stille Week. In de Ontmoetingskerk zijn er vanaf donderdag vieringen op weg naar Pasen. De drie dagen voor Pasen zijn voorbereid door de commissie Vieringen. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (Paaswake) zijn intense en aansprekende vieringen rond de kern van het christelijk geloof: het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus

Donderdag 13 april 19.00 uur

Op deze donderdag, ook wel Witte Donderdag genoemd, vieren we Avondmaal. We denken terug aan het laatste avondmaal van Jezus.  Hij vierde met zijn vrienden Pascha en verbond dit feest van bevrijding en uittocht aan zijn eigen lijden en sterven. De viering begint om 19.00 uur en de cantorij verleent haar medewerking.

Gerelateerde afbeelding

Donderdag 13 april om 20.30 uur

Dit jaar is het mogelijk om samen naar The Passion te kijken in de Ontmoetingskerk. Leeuwarden is gastheer van deze zevende editie van The Passion. Het verhaal over verbinding wordt tijdens het muzikale evenement live vertolkt op het Wilhelminaplein. Door de stad trekt een processie met een groot verlicht kruis richting dit plein.  The Passion wordt live uitgezonden vanuit Leeuwarden op Witte Donderdag 13 april om 20.30 uur op NPO 1. Meer informatie: The Passion.

Vrijdag 14 april om 19.00 uur

Op Goede Vrijdag lezen het lijdensevangelie uit het evangelie volgens Johannes. De lezingen worden afgewisseld met liederen.

Zaterdag 15 april om 22.00 uur

Zaterdag 15 april is er om 22.00 uur een Paaswake in de Ontmoetingskerk. Het is een ingetogen en waardevolle viering. Tijdens deze Paaswake lezen we uit de Bijbel over Gods bevrijding, delen we het licht, gedenken onze eigen doop en wordt de nieuwe Paaskaars als teken van het licht van Christus de kerk ingedragen.

Zondag 16 april om 9.30 uur

Op zondag 16 april vieren we het Paasfeest, aanvang 9.30 uur. Het feest van opstanding, het feest van hoop! Dit jaar kent Pasen een extra feestelijke tint omdat twee van onze gemeenteleden hebben aangegeven belijdenis te willen doen van het geloof: Jelmer Sloof en Naomi Harbers. Wat is het mooi en bemoedigend als jonge mensen in het midden van de gemeente van het geloof willen getuigen.

Afbeeldingsresultaat voor gratis afbeelding opstanding

Wie of wat inspireert je? Het geloofsgesprek in de Ontmoetingskerk

5 feb

In de Ontmoetingskerk hebben we vijf sectiebijeenkomsten georganiseerd rond de vraag: wie of wat inspireert je? Sectiebijeenkomsten zijn in onze gemeente niet nieuw. Het zijn een soort groothuisbezoeken. De avond verliep deze keer echter iets anders en gezien de enthousiaste reacties zeker voor herhaling vatbaar.

ontmoetingskerk-lente

De opzet was als volgt: na de opening vertelden twee of drie gemeenteleden over hun inspiratie en over hun geloof. Vervolgens gingen we in kleine groepjes van vier personen uit elkaar om door te praten over inspiratie, het persoonlijke geloof, de veranderingen, twijfels en zekerheden.

Het was opbouwend en inspirerend om van elkaar te horen wat de diepste drijfveren zijn. Omdat we in klein groepjes doorspreken,  was er alle ruimte om vragenderwijs te luisteren, zonder oordeel. Wat kostbaar als het gesprek een soort heilige en veilige ruimte wordt waarin harten zich openen. Dergelijke gesprekken komen het gemeenteleven ten goede.

Wat opviel in de getuigenissen van de gemeenteleden is hoe waardevol het is om woorden te geven aan wat je ten diepste beweegt. Hoe lastig en ingewikkeld het ook is om die woorden te vinden.

Daarnaast viel op dat veel mensen het geloof hebben leren kennen en waarderen in de bedding van de regelmaat. Gewoon met het gezin mee. Catechese, club. Het hoorde er bij. Ook na een fase van afzetten en zoeken, was die gewoonte beslissend om weer verder te gaan met het geloof. Van grote waarde was voor een aantal het deelnemen aan Youth for Christ of de ontmoeting met evangelische christenen die steunden en stimuleerden; maar ook de meester of juf die vol overtuiging en enthousikasme Bijbelverhalen doorgaven. Die verhalen bleken voor iedereen van grote waarde.

Het betekent dat we als geloofsgemeenschappen aan de slag moeten om onze jongeren en jonge gezinnen te ondersteunen, omdat de gewoonte en de vanzelfsprekendheid niet meer aanwezig zijn.

Tot slot was het bijzonder om te zien hoe opbouwend het is wanneer mensen vertellen over hun eigen levensweg in relatie met het geloof. Het geloof groeit, schuurt en verandert door de context van ons leven. Sommigen ervoeren God dragende kracht, anderen verhaalden van hun worstelen en zoeken. Het spreken over die tocht werd door iedereen als inspirerend ervaren.

Dit is zeker voor herhaling vatbaar!

Verrassende winnaar van sterk bezet toernooi

30 dec

Het derde zaalvoetbaltoernooi van de Ontmoetingskerk heeft een verrassende winnaar opgeleverd. FC Baco, het team rond de sterspelers Jack en Nick Stegehuis, wist in de finale de torenhoge favoriet Drent & Friends terug te wijzen na strafschoppen.

 

Het toernooi werd gekenmerkt door de sportieve sfeer in het veld en de gezelligheid op de tribune. Zes uiterst gemotiveerde teams bonden met elkaar de strijd aan in sporthal de Stamper te Vriezenveen. Al na enkele duels werd duidelijk dat De Graafschap, FC Baco en Drent & Friends favoriet waren voor de titel. Supportersvereniging Emst leek een gevaarlijke outsider, maar kon niet het hele toernooi een constant niveau vasthouden.

Het toernooi opende met de wedstrijd tussen Drent & Friends, de kampioen van vorig jaar, en FC Maisbrood. In zekere zin was Maisbrood de revelatie van het zaalvoetbaltoernooi. Aan de vaste – nog jong – basis was Luc als supertalent toegevoegd. Tegen de grote teams kwamen ze nog tekort, maar duidelijk is dat ze groeien. Uiteindelijk wonnen ze overtuigend de troostfinale om de vijfde plaats.

voetbal3

Hajeto, het burenteam aangevuld met de familie Lemans, knokte voor wat het waard was, maar kon in dit toernooi zelden hopen op een overwinning. Het lag zeker niet aan de inzet van Noah, Teun, Boaz en Lieke die in dit team de kans kregen ervaring op te doen, ondanks hun soms nog jonge leeftijd.  In hun eerste wedstrijd, tegen De Graafschap, werd duidelijk dat het een moeizaam toernooi zou worden. Al na enkele seconden moest keeper Veerman die na een lange periode van blessureleed zijn rentree maakte, de bal uit het net vissen. Gaandeweg raakte het team meer op elkaar in gespeeld. Het mooiste doelpunt van het toernooi werd gescoord door René, topscorer van Hajeto. 

voetbal2

Supportersvereniging Emst wist zich ternauwernood te plaatsen voor de halve finale, waarin ze het op moesten nemen tegen Drent & Friends die met gedegen spel de poulefase als eerste afsloten. Emst speelde in de halve finale zijn beste wedstrijd en kwam verrassend op voorsprong. Drent & Friends schroefden het tempo echter op en binnen enkele minuten stond het 3 – 1. Dat Emst in de laatste minuut nog 3 – 2 maakte, was enkel voor de statistieken.

De meest heroïsche wedstrijden werden uitgevochten tussen De Graafschap en FC Baco. Beide teams waren aan elkaar gewaagd, hoewel De Graafschap (met Olaf Smelt als captain) iets sterker oogde en gedisciplineerder speelde. In de  poulewedstrijd nam FC Baco brutaal de leiding, maar trok in extremis toch aan het kortste eind door knap doorzetten van Smelt.

In de tweede halve finale moesten beide teams het opnieuw tegen elkaar opnemen. In de zenuwslopende en boeiende wedstrijd kwam FC Baco opnieuw op voorsprong, en bleef tot het eindsignaal aan de goede kant van de score.Het team van Nick en Jack bereikte voor het eerst de finale van het zaalvoetbaltoernooi. In de voorgaande edities blokkeerde het team vaak halverwege het toernooi waardoor deelname steevast in een deceptie eindigde. De vreugde was nu dus groot.

Voor De Graafschap waren de druiven zuur. Opnieuw was de halve finale het eindstation. Ontgoocheld verlieten ze De Stamper om in de avonduren tijdens het volleybaltoernooi in Almelo deze kater te boven te komen.

De finale ging tussen Drent & Friends en FC Baco. Het feit dat Drent over voldoende wissel beschikte en FC Baco gelijk na de halve finale de finale moest spelen, leek de kansen voor Drent te vergroten. Toch bleek de ervaring van Drent & Friends het bijzonder lastig te krijgen met het jeugdige elan van FC Baco. Nu mag hier niet ongenoemd blijven dat een van de sterspelers van Drent & Friends op het laatste moment een transfer maakte naar Hajeto. Niet alleen kon Johnny Hajeto niet aan een zege helpen, maar verzwakte zijn vertrek ook het sterrenteam van Drent. Toen Gerson Drent zelf ook nog eens uitviel door ‘de moker’ van FC Bako was het pleit eigenlijk al beslist. Met een uiterste krachtinspanning wist Drent & Friends met een gelijkspel het eindsignaal te halen. Met het nemen van de strafschoppen bleek FC Bako uiteindelijk koelbloediger.

Zo kende het toernooi een verrassende, maar terechte winnaar!

Lees meer over de deelnemers. Lees hier meer over de sponsors