Tag Archives: Onze Vader

Gebed vanuit het Onze Vader I

4 jan

Het Onze Vader omvat in drie beden ons hele leven. Waar bidden we voor als we bidden om ons dagelijks brood, om vergeving en om verlossing? Deel I: geef ons heden ons dagelijks brood: het domein van ons dagelijks leven, onze werkelijkheid door God geschapen.

IMG_20170807_192927

Onze Vader die in de hemel is,

we bidden om ons dagelijks brood, we bidden om genoeg, dat we ons niet verliezen in meer en meer, maar de maat weten, de maat vinden van uw Koninkrijk.

Geef dat we niet U en onze medemens uit het oog verliezen door ons blind te staren op ons eigen geluk, ons eigen gelijk. Als we vergeten te delen, als we vergeten uit dankbaarheid te leven – dan verliezen we het zich op het goede leven, ons dagelijks brood.

Als we bidden om ons brood, bidden we ook dat we om mogen zien naar wie te weinig heeft. Open onze ogen en onze oren om te horen waar armoede, soms zo verborgen, heerst.

Als we bidden om gezondheid, bidden we ook de ander niet te vergeten die chronisch ziek is, dat we onze medemens niet uit het oog en uit het hart verliezen. Dat we onze medemens niet vergeten, maar echt zien.

Als we bidden om een zegen over ons werk, bidden voor allen die werkzoekend zijn of uit het arbeidsproces zijn geraakt. Dat de zegen van arbeid voor de een ook hen ten goede mag komen

Als we bidden om dagelijkse kracht, bidden we of we onze kracht mogen gebruiken voor hen die kwetsbaar zijn door ziekte en ouderdom.

Als we bidden om een thuis, ons huis, bidden we voor allen die op de vlucht zijn, ontheemd zijn, die leven in niemandsland

We bidden om uw zegen over ons dagelijks brood – onze arbeid, onze tijd, onze kracht, onze inspanningen, onze inzet.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid – tot in eeuwigheid, amen

Gebed vanuit het Onze Vader deel II

4 jan

Het Onze Vader omvat in drie beden ons hele leven. Waar bidden we voor als we bidden om ons dagelijks brood, om vergeving en om verlossing? Deel II: over schuld, vergeving en recht doen 

IMG_20170807_185414

Onze Vader in de hemel,

We zijn allen dochters en zonen van U, maar wat vergeten we snel onze bestemming en het goede leven. We bidden U om de ruimte van uw vergeving waar we schuld op ons hebben geladen.

Als we bidden om vergeving van onze schuld bidden we U om hen die beschadigd en gekwetst zijn.

Als we bidden om vergeving, bidden we dat aan de gekwetsten en gebusten recht gedaan wordt.

Als we bidden om vergeving, bidden we U om moed en kracht om ons te bekeren, om onder ogen te zien wat we medemensen hebben aangedaan, om de moed onze schuld te erkennen.

Als we bidden om uw vergeving, bidden we om de ruimte om zelf tot vergeving te kunnen komen.

We bidden voor hen die zich inzetten voor recht en gerechtigheid

We bidden voor hen die zoeken naar wegen om tot erkenning van schuld te komen

We bidden voor hen die de weg van vergeving gaan

We bidden voor allen die zich in onze wereld sterk maken voor waarheid en verzoening.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en heerlijkheid – tot in eeuwigheid, amen

 

Gebed vanuit het Onze Vader deel III

4 jan

Het Onze Vader omvat in drie beden ons hele leven. Waar bidden we voor als we bidden om ons dagelijks brood, om vergeving en om verlossing? Deel III: over het kwaad, machten, gevangenschap en bevrijding

in de wereld. Door Esther

Esther Veerman – in de wereld

Onze Vader in de hemel, U die de chaos een halt hebt toegeroepen, die het licht tevoorschijn hebt gesproken om het duister te ontmaskeren.

U die de machten en de krachten die ons knellen en benauwen, heeft overwonnen

We roepen U aan: verlos ons van de boze

We roepen U aan wanneer het kwaad in ons leven huishoudt of heeft huisgehouden – verlos ons

We roepen U aan wanneer we in de ban zijn van verslavingen – verlos ons, en we bidden U voor bondgenoten en medestanders.

We roepen U aan wanneer ons leven beheerst wordt door angsten – verlos ons, en leg uw vrede op ons. Geef ons mensen die geborgenheid bieden – warmte tegen de kilte van de angst

We roepen U aan als ons leven vast is gelopen in patronen die onze vrijheid  hebben ontnomen, als ons leven knelt en beklemmend is – verlos ons

We roepen U aan wanneer we de grip op ons leven hebben verloren door stress en drukte – geef ons mensen die ruimte maken in ons leven, die ons de moed geven om tot verandering te kunnen komen

We bidden U voor allen die licht brengen in duisternis.

We bidden U voor allen die van hoop getuigen, blijven durven spreken van bevrijding – ook tegen de klippen op

We bidden U voor allen die geloven in de zachte krachten van uw schepping en van daaruit leven.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid – tot in eeuwigheid, amen