Tag Archives: Twente

Is er ruimte om psychisch ziek te zijn?

29 sep

Wanneer je te maken krijgt met psychiatrische klachten, volgt er vaak een dubbel gevecht. Niet alleen moet je een weg zoeken in het omgaan met de klachten of de aandoening, maar ook krijg je te maken met allerlei vooroordelen vanuit de samenleving en misschien ook wel vanuit je eigen visie. Wat betekent het om psychisch ziek te zijn?

De veranderingen in de samenleving, de geestelijke gezondheidszorg en de politiek volgen elkaar in sneltreinvaart op. In die veranderingen spelen termen als zelfredzaamheid, participatie en mantelzorg een belangrijke rol – maar wat als het je niet lukt? Hoe moet het verder als je niet kúnt participeren of als je als mantelzorger niet meer weet hoe je de ander moet ondersteunen…

Symposium

In het symposium ‘NIET SCHRIKKEN VOOR INSCHIKKEN …in gesprek over de plaats van mensen met een psychiatrische beperking in onze samenleving’ gaan we in op de vooroordelen, verwachtingen en problemen waar je tegenaan kunt lopen. Welk mensbeeld gaat achter de verwachtingen en verlangens schuil?

Vier sprekers zullen in de ochtend vanuit verschillende perspectieven op deze vragen ingaan. Esther Veerman (theoloog en kunstenaar) vertelt als ervaringsdeskundige over haar ervaringen met de psychiatrie: “Er zit een trauma in de wachtkamer”.  De tweede lezing wordt verzorgd door Karin Minkhorst (ervaringswerker Mediant): “Je bent meer dan je psychische kwetsbaarheid”. In de derde lezing staat het beleid van de gemeente en de uitvoering centraal. Rob Stiekema (beleidsmedewerker welzijn/zorg gemeente Hengelo) zal spreken over “Wonen en leven met psychiatrisch patiënten in een veranderende samenleving”. Wat zijn de dilemma?s voor het maken van beleid? Welke visie is er op het wonen en leven in een wijk? Tot slot belicht Gerda Wessels (Steunpunt Informele Zorg Twente) het perspectief van de mantelzorger. “Mantelzorger en familie in beeld”. Hoe wordt de situatie van de mantelzorger ervaren en welke ondersteuning is belangrijk?

In het middagprogramma wordt een vijftal werkwinkels aangeboden in twee ronden:
A. Esther Veerman: ‘(Over)leven binnen en buiten de psychiatrie’. In gesprek over de lezing van de ochtend en uitwisselen van ervaringen.
B. Je bent meer dan je psychische kwetsbaarheid, Karin Minkhorst (ervaringswerker Mediant);
C. Het beleid van de gemeente en de uitvoering, Rob Stiekema (beleidsmedewerker welzijn/zorg gemeente Hengelo);
D. Wat de hulpverlener tegenkomt en kan er beter, Mia Vloothuis (Mediant, Sociaal Verpleegkundige);
E. Gerda Wessels, consulent GGZ van de Stichting Informele Zorg Twente zal samen met twee ervaringsdeskundige familieleden een workshop verzorgen waarin u kunt ervaren wat SIZ Twente kan bieden aan ?familieleden van?. In de GGZ ligt de focus vooral op de cliënt. SIZ Twente zet de familie centraal en ondersteunt deze in het soms moeilijke traject van ?zorgen en loslaten?. We staan stil bij zaken waar u in de dagelijkse praktijk mee wordt geconfronteerd. Hoe gaat u daarmee om en wat heeft u nodig om de zorg vol te kunnen houden zonder zelf overbelast te worden?

In het middagprogramma is er uitgebreid gelegenheid om ervaringen uit te wisselen tijdens workshops en ons perspectief te verruimen. Er zijn vijf workshops:

Voor wie is dit symposium bedoeld?

Iedereen die te maken heeft met deze problematiek – als ervaringsdeskundige, familie, vrijwilliger, beleidsmedewerkers hulpverleners pastoraal werkende – is van harte welkom!

Wanneer: Vrijdag 9 oktober 2015: inloop vanaf 9.30 uur. Programma van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Waar: ROC Twente, Gieterij 200 te Hengelo.

Informatie en opgave:

Meer informatie vindt u op de website van Ruimte voor anders zijn en via mailadres werkgroeprva@gmail.com. Daar kunt u zich ook aanmelden o.v.v. van naam en eventuele workshop die u graag wilt volgen.