Tag Archives: Twenterand

Samenloop van hoop: heilzame verbondenheid

26 jun

Afgelopen vrijdag en zaterdag (23 en 24 juni 2017) was het terrein van de Vjenneruiters in Vriezenveen het decor van de indrukwekkende Samenloop voor hoop in Twenterand. 1200 deelnemers, verdeeld over 57 teams deden mee aan de 24-uurs estafette voor de strijd tegen kanker. De voorlopige opbrengst van dit bijzondere evenement is €102.000,- voor het KWF.

Het was een bijzondere ervaring om deel te nemen aan deze Samenloop. Zoveel mensen uit zoveel verschillende verbanden, jongeren en ouderen, die samen met elkaar stil stonden bij de strijd tegen kanker – het gaf me kippenvel. Er was aandacht voor het verdriet en de zwaarte van kanker, maar er was ook alle ruimte voor hoop, voor levenskracht.

Gedurende deze 24 uur sprak ik met meerdere eregasten – mensen die te maken hebben (gehad) met kanker. Zij gaven aan dat de Samenloop hen bemoedigde en kracht gaf. Dit maakt de Samenloop voor hoop alleen al bijzonder geslaagd.

In onze samenleving is het niet altijd gemakkelijk om aandacht en ruimte te vragen voor ziek zijn. Zeker als de ziekte chronische vormen aanneemt of als na genezing er chronische klachten blijven, blijkt het ingewikkeld om meeleven te geven. In die zin helpt de Samenloop ook om kanker bespreekbaar te maken en te houden.

De Samenloop voor hoop had alle ruimte voor emoties. Met name de kaarsenceremonie was indrukwekkend. Langs het parcours stonden honderden lichtjes – elk lichtje vertelde een eigen verhaal. Een verhaal van gemis, van hoop, van liefde – sterker dan de dood.

Toch was het beslist geen somber evenement. De saamhorigheid, het delen van verhalen en de bijzondere ontmoetingen, maakten de Samenloop ook tot een vreugdevolle happening. Met uitstekende muziek. Dat moet gezegd worden. Wat was het prettig om de rondjes te lopen en steeds weer langs het podium te komen waar artiesten met zoveel energie de lopers én de eregasten een hart onder de riem staken.

24 uur lopen. Om 2.00 gingen we naar huis om uit te rusten, om 8.00 was ik weer terug. Het ontroerde me dat er nog steeds meer dan 100 lopers hun rondes liepen. Wat een mooi en bemoedigend gezicht.

Wat heeft de organisatie veel werk verzet, en wat hebben vrijwilligers met elkaar een fantastisch evenement neergezet. Veel respect en waardering!

Tijdens deze Samenloop was er een klein team dat als geestelijke verzorging aanwezig was.  We hadden de zorg voor de ‘Vjennekerk’, een klein houten kapelletje waar mensen een lichtje konden aansteken of een gedachte konden opschrijven. In de loop van de 24 uur zijn er meer dan 100 kaarsjes aangestoken en hebben velen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om iets aan het papier toe te vertrouwen.

De Samenloop heeft als doel mensen hoop te geven, mensen te bemoedigen. Die hoop wordt gevonden in de saamhorigheid, in die diepe verbondenheid door het delen van levensverhalen. Kostbare hoop. Tegelijkertijd is er soms de behoefte om ook een verticale verbinding te zoeken. Omdat lastige vragen dwars zitten – vragen naar het waarom, vragen naar betekenis. Omdat soms kracht en rust gevonden wordt onder de beschutting van Gods vleugels. Omdat het licht sterker is dan het donker.

 

fjennekerkje 5fjennekerkje 4

 

 

 

 

 

 

 

Samenloop voor hoop Twenterand

22 jun

Morgen (vrijdag 23 juni) begint om 16.00 uur de Samenloop voor hoop Twenterand op het  terrein van de Vjenneruiters te Vriezenveen. Meer dan 1000 lopers, verdeeld over meer dan 50 teams doen mee aan de 24-uurs estafette voor de strijd tegen kanker. Tot zaterdag 24 juni 16.00 uur zullen mensen in beweging zijn om aandacht te vragen voor deze ingrijpende ziekte.

Respect!

Ik ben onder de indruk van al het werk dat verzet is door de organisatie. Het evenement staat als een huis. Gisteren en vandaag kregen de voorbereidingen hun definitieve vorm. Het parcours is uitgezet, de kraampjes klaargemaakt en de tenten voor de eregasten opgezet. Nu al geeft het kippenvel om de saamhorigheid te ervaren en de energie van de vrijwilligers te voelen. Ik kijk uit naar de start van de Samenloop!

Hoogtepunten

De hoogtepunten van de Samenloop zijn de openingsceremonie (16.00), de kaarsenceremonie (23.00) en de afsluitende ceremonie (16.00, op zaterdag).

Stiltekerkje

Op het terrein komt ook een stiltekerkje te staan. Deze is eerder gebruikt bij de Samenloop in Gieten:

kerk gieten

Vanmiddag hebben we een begin gemaakt met het inrichten van het stiltekerkje:

 

stiltekerkstiltekerk 2

Het stiltekerkje biedt een mogelijkheid om even de rust te zoeken, een gedachte op te schrijven of een kaarsje aan te steken. Het licht is sterker dan de duisternis.

Geestelijke verzorging

Op een aantal momenten is er een geestelijk verzorger aanwezig bij het kerkje. Daarnaast is het gedurende de hele Samenloop mogelijk om een beroep te doen op de geestelijke verzorging. Via de tent van het KWF is de geestelijk verzorger te bereiken.

Dat het een bemoedigende en troostende Samenloop mag worden, met ruimte om te vieren, met ruimte om te gedenken.

 

Goed bezochte informatieavond in Vriezenveen

10 okt

Vriezenveen – 10 oktober 2015. In een bomvolle kantine van DOS ’37 werden gisteravond buurtbewoners, ondernemers, sportverenigingen en belangstellenden geïnformeerd over de noodopvang van vluchtelingen in sporthal De Stamper in Vriezenveen.  Na de uitleg van burgemeester Visser over de gang van zaken, gaf mw. Heidi Plas, coördinator geneeskundige hulp regio Twente (GHOR Twente) nuttige informatie over medische ondersteuning voor de vluchtelingen. Ook deelde zij haar ervaringen met de noodopvang in Oldenzaal en Hellendoorn. Aansluitend was er ruimte voor vragen en opmerkingen. Zorgen werden uitgesproken, vragen kregen de ruimte en daarnaast waren er velen die praktische hulp toezegden bij de opvang van de vluchtelingen. We mogen terugkijken op een waardevolle en evenwichtige informatieavond.

Samenwerking Twentse gemeenten

Twenterand maakt deel uit van de veiligheidsregio Twente waarin de 14 Twentse gemeente samenwerken. De vraag van het COA om plekken voor noodopvang van vluchtelingen is door de Twentse gemeenten gezamenlijk opgepakt. Na Hellendoorn en Oldenzaal biedt nu Twenterand noodopvang aan voor maximaal 200 personen. Op deze manier dragen de Twentse gemeenten gezamenlijk de belasting van de opvang. Duidelijk is dat het Rijk de instroom op dit moment niet aan kan. Wel dringen de gemeenten aan op structurele oplossingen, omdat het verplaatsen van getraumatiseerde mensen van noodopvang naar noodopvang voor niemand wenselijk is.

De keuze voor de Stamper ligt voor de hand. Er is ruimte, er zijn voldoende voorzieningen (douches en toiletten) en het gebouw is eigendom van de gemeente.

Veel onduidelijk

Als het om de concrete invulling gaat, is er nog veel onduidelijk. Twenterand heeft aan het COA gemeld dat er maximaal 200 mensen voor vijf dagen kunnen worden opgevangen. Vermoedelijk zal de gemeente pas enkele uren voordat de vluchtelingen naar Twenterand worden gebracht, hierover worden geïnformeerd. Zowel het aantal vluchtelingen als de samenstelling van de  groep is dus onduidelijk. De verwachting is dat de vluchtelingen op woensdag zullen arriveren.

Er is een projectteam samengesteld. Informatie wordt via de website van de gemeente verstrekt. Alles gaat in goede samenwerking met het Rode Kruis, GHOR Twente en de politie.

Positieve ervaringen in Oldenzaal en Hellendoorn

Heidi Plas vertelde over de ervaringen met noodopvang in Oldenzaal en Hellendoorn. De samenstelling van de beide groepen vluchtelingen verschilde sterk. Wat beide groepen gemeenschappelijk hadden, was dat het  om uitgeputte vluchtelingen ging. Ze hadden vooral behoefte aan rust en soms aan medische zorg. De ervaringen met de vluchtelingen in deze Twentse gemeenten waren positief.

Noaberschap: het gaat om mensen

Aansluitend was er ruimte voor vragen. De meeste vragen waren informatief en konden direct beantwoord worden door de gemeente, de gezondheidsdeskundige of de politie. Ook was er ruimte om zorgen te delen. Wat achteraf overheerst is dat gemeente Twenterand en met name Vriezenveen zich voorbereid op de komst van de vluchtelingen. Vele vrijwilligers hebben  nu al hulp aangeboden. Naoberschap. Ook voor vluchtelingen, want het gaat om mensen.

Pastoresconvent Twenterand opgericht

17 jun

Op 11 juni heeft een aantal voorgangers van geloofsgemeenschappen in de burgerlijke gemeente Twenterand het voortouw genomen in het oprichten van een pastoresconvent. In dit convent ontmoeten voorgangers uit de verschillende kernen en uit de verschillende denominaties elkaar. Gemeentewapen gemeente Twenterand Gesprekspartner

We hebben om verschillende redenen deze stap gezet. De directe aanleiding is dat in Twenterand een kerkelijk overlegorgaan ontbreekt dat de verschillende kernen vertegenwoordigt. Hierdoor zijn de geloofsgemeenschappen nauwelijks in beeld als gesprekspartner voor de burgerlijke gemeente. Door het pastoresconvent hopen we de kerken meer ‘een gezicht’ te kunnen geven. Daarnaast biedt het convent een goede gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ontmoeten.

Breder dan Diaconaal Platform

Het pastoresconvent werkt samen met het Diaconaal Platform en vult deze aan. Het pastoresconvent is echter breder dan het Diaconaal Platform.  Het convent richt zich niet alleen op diaconale thematieken, maar ook op pastorale thema’s. Ook zou via het convent sneller een oecumenische vertegenwoordiging georganiseerd kunnen worden voor bepaalde activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij speciale vieringen, bijzondere activiteiten (zoals Samenloop voor Hoop) en bij eventuele calamiteiten.

Voor alle voorgangers

Het convent komt tweemaal per jaar bij elkaar. Voor elke ontmoeting worden alle voorgangers in de gemeente Twenterand uitgenodigd. De voorzitter is ds. Antonides van de Protestantse Gemeente i.w. te Vroomshoop. Secretaris is ds. Veerman van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Vriezenveen.

Samenloop voor hoop – kerken bieden pastorale zorg

26 jun

Vrijdag 27 en zaterdag 28 juni vindt op sportcomplex ‘De Bosrand’ in Vroomshoop de Samenloop voor hoop plaats. Dit is een evenement, speciaal voor iedereen die – direct of indirect – met kanker te maken heeft gekregen.

Het betreft een 24-uurs wandelestafette, waarbij er niet alleen aandacht is voor pijn rond de diagnose kanker, maar er ook ruimte is om het leven te vieren. De estafette symboliseert de voortdurende strijd tegen kanker. Meer dan 50 teams doen mee.

pastoraat

Wat bijzonder en uniek is, is dat tijdens deze SamenLoop voor hoop de gezamenlijke kerken van de burgerlijk gemeente Twenterand 24 uur aanwezig zijn. Veel deelnemers aan de estafette en toeschouwers hebben van dichtbij meegemaakt hoe diep het bericht van kanker in een leven ingrijpt. Ook hebben vele van de aanwezigen dierbaren aan kanker verloren. Voorgangers, geestelijke verzorgers en vrijwilligers  uit onder andere de protestantse kerken,  uit de Katholieke Kerk en het Leger des Heils zullen aanwezig zijn, om voor wie wil, een luisterend oor te bieden.

Gedurende het hele evenement is het mogelijk om bij de caravan van het pastorale team rust te zoeken of ruimte te vinden om op verhaal te komen. Iedereen is van harte welkom

Datum:   27 en 28 juni 2014

Tijd:        16.00 uur – 16.00 uur

Locatie:  Sportcomplex “de Bosrand” 

              Flierdijk 5, 7681 RB Vroomshoop