Tag Archives: viering

Als kinderen meevieren

24 mei

(onderstaande is een bewerking van deze tekst die ik op een site van een Lutherse Kerk in de Verenigde Staten vond)

In onze vieringen komen verschillende generaties bij elkaar. Het kan gebeuren dat er drie generaties van een familie samen in de kerkbank zitten. Ook kinderen maken deel uit van de vierende gemeente. Je kunt ze soms goed horen: hun gelach, gehuil en gefriemel vullen de ruimte. We zijn blij met deze kinderen en met hun ouders! Als je jonge kinderen mee neemt naar de viering of als je naast of achter kinderen komt te zitten in de kerk, hopen we dat je dankbaar bent dat we samen, jong en oud, God kunnen loven en prijzen.

Image result for kinderen in de kerk

 

Aan de ouders

Beste ouders van jonge kinderen: we zijn zo blij dat jullie er zijn, en dat jullie je kinderen hebt meegenomen. Dank jullie wel. Misschien mogen we enkele tips geven om deze viering goed mee te kunnen maken:

Ontspan! God heeft ook het wiebelen van het kind geschapen. Laat het er maar zijn en voel niet de neiging om in Gods huis dit wiebelen te onderdrukken. Iedereen is welkom!

Ga voorin zitten. Het is voor de kinderen makkelijker om te zien en te horen wat er gebeurt. Maar nog belangrijker: voel je vrij om daar te gaan zitten waar je je op je gemak voelt.

Leg rustig aan je kinderen de verschillende onderdelen van de viering uit en wat de dominee, organist of lector aan het doen is.

Doe mee met de liederen, gebeden en liturgische gebruiken. Kinderen leren het meedoen in de kerkdienst van de ouders. Om de vieringen te waarderen en de routines te leren, helpt het als je met regelmaat in de kerk komt.

Voel je vrij, als het nodig is, om even met je kind de kerkzaal te verlaten. Maar kom alsjeblieft ook weer terug. Jezus zei immers ‘Laat de kinderen tot mij komen’.

Het is goed om te beseffen dat de manier waarop we de kinderen in de kerk welkom heten, in sterke mate bepalend zal zijn in hun reactie op de kerk, op God en op elkaar. Laat ze weten dat ze thuis mogen zijn in het huis van God.

 

Aan de gemeenteleden

Beste gemeenteleden, die het geluk hebben om naast of in de buurt van kinderen en hun ouders te mogen zitten: de aanwezigheid van kinderen is een geschenk aan de kerk. Een vriendelijk gebaar van welkom wordt door ouders en kinderen bijzonder op prijs gesteld. Wat is het soms een opgave om ’s ochtends alle kinderen op tijd in de kerk te krijgen. Een glimlach, een vriendelijk woord, een groet aan de kinderen zelf is bemoedigend en opbouwend.

Of kinderen nu lachen, praten, friemelen, zingen of huilen: het geluid van kinderen in de viering is in zichzelf een vreugdevol lied van aanbidding.

 

Op weg naar een nieuwe viering, deel 4: terugblik

22 mei

Met een enthousiaste voorbereidingsgroep en band zijn we in januari met het avontuur van de Time-out begonnen. Want zo voelde het wel een beetje, als een avontuur. Het was in de aanloop naar januari duidelijk geworden dat er in onze gemeente wel behoefte was aan ‘iets nieuws’. Maar ja, waar denk je dan aan? En een veel belangrijker vraag: waarom wil je iets anders gaan doen?

image.jpeg

Eigentijds

De belangrijkste reden was en is het verlangen om op met regelmaat naast onze liturgische viering op de zondagochtend een meer eigentijdse en toegankelijke viering te ontwikkelen. Door deze viering hoopten we naast onze eigen gemeenteleden, ook gasten aan te spreken, zowel overtuigd gelovigen als zoekers.

Beginnen bij de ervaring

In de Time-outvieringen worden de nummers begeleid door een band. Daarnaast is een in het oog springend element de ‘heilige chaos’. Het is een moment in de viering waarop de aanwezigen naar voren mogen komen om een kaarsje aan te steken, een steen bij het kruis te leggen of een voorbede te schrijven. Tot slot valt op dat de uitleg begint bij een vraag of thema dat door iemand is aangereikt. Tijdens de verkondiging gaat de Bijbel open en wordt gekeken wat de Bijbel over het thema te zeggen heeft.

Op de goede weg

Afgaande op de reacties van bezoekers en van de voorbereidingscommissie, lijken we met de Time-out een goede weg te zijn ingeslagen. De sfeer is ontspannen en open. Het aantal bezoekers is bemoedigend. Wat is het bijzonder om te zien dat het voor sommige mensen een goede gelegenheid was om voor het eerst sinds lange tijd weer in de kerk te durven komen. Verrassend en ontroerend is het grote aantal bezoekers dat gebruik maakt om tijdens de heilige chaos naar voren te komen. Tijdens het slotgebed worden de voorbeden voorgelezen: prachtige, bewogen, persoonlijke en verbindende voorbeden.

Meewerken aan ruimte om God te ontmoeten

We zijn enthousiast begonnen met een spannende reis. We kijken dankbaar terug op de eerste vijf bijeenkomsten. 14 juni is de laatste Time-out van dit seizoen. We hopen op een doorgaande groeiende belangstelling, opdat we met de Time-out ook een bijdrage mogen leveren aan ruimte om God te ontmoeten en om de geloofsgemeenschap mee op te mogen bouwen.

Volg de ontwikkelingen via deze link

Prachtige eerste Kerk-op-schoot-viering in de Ontmoetingskerk

22 mrt

Om 14.30 uur druppelden de eerste ouders met peuters en kleuters de Ontmoetingskerk binnen. Buiten zat een grote teddybeer uitnodigend op een stoel. In de deuropening hing een gordijn van repen blauw crêpepapier waar we daarheen moesten ‘waden’ om naar de ark van Noach te gaan. Wat dat was het thema van deze eerste Kerk-op-schoot-viering in de Ontmoetingskerk.

dominee beer

Dominee Beer

Viering voor peuters en kleuters

Het is een viering die speciaal bedoeld is voor peuters en kleuters. Het is een mooie manier om als ouders of grootouders samen met de jonge kinderen geloof te vieren en een positieve ervaring met de kerk op te doen. Verschillende kerken zijn inmiddels al vertrouwd met deze vieringen en de ervaringen zijn erg positief. Meer informatie vind je hier  Een Bijbelverhaal wordt uitgesplitst in onderdelen, die worden geconcretiseerd aan de hand van een zelfgemaakt lied op een bekende melodie. Bij elk onderdeel wordt ook een ‘belevingselement’ toegevoegd; iets om te zien, te doen, te voelen. Op deze manier gaat het verhaal voor kinderen leven en kunnen ze echt deelnemen aan de viering.

Gezellige drukte

De kerkzaal was prachtig versierd. In het gangpad een lange optocht van knuffels op weg naar de ark die op het liturgisch centrum stond. Duivenslingers en een regenboog maakten het helemaal af. Om 15.00 was het razend gezellig in de kerk. Er waren wel zo’n 60 kleuters en peuters, die vaders, moeders, opa’s, oma’s, broers en zussen hadden meegenomen. Deze opkomst was boven alle verwachting!

Talenten komen samen

Wat gaaf was om te zien hoe allerlei talenten in deze viering bij elkaar kwamen. Anja leidde met dominee Beer op een ontspannende en inspirerende wijze de kerk-op-schoot-viering, waarbij Janneke en Hanna allerlei had- en spandiensten verrichtten. Natasja had hard gewerkt om de kerk echt heel mooi en passend te versieren en om allerlei ark-spullen te verzamelen waar de kinderen na afloop mee konden spelen. Gerdien genoot zichtbaar van het dirigeren van het kinderkoor Vivace dat schitterend gezongen heeft.

Geslaagde viering 

Het was een geslaagde viering. Afwisselend, ontspannen en samenbindend. Mooi om een kerk te zien vol met kinderen en ouders. De peuters en kleuters genoten zichtbaar. Ze hadden knuffels meegenomen, kregen tijdens de viering een bellenblaas om de regenboog te laten zien en na afloop een mooie kleurplaat.

Al met al duurde de viering een half uurtje. Na afloop was er nog ruimte om gezellig na te praten. Deze eerste keer was echt een succes dat roept om een vervolg. Heb je zin om mee te helpen in de organisatie? Laat het even weten.

Op weg naar een nieuwe viering – deel 1

10 nov

Gisteravond was het zover: de laatste jeugddienst in de Ontmoetingskerk Vriezenveen.  Het was een mooie, opbouwende en inspirerende viering met een betrokken ds. Bart Breunesse en een goede band (PraiseMen5). Een waardige afsluiting van wat geweest is en een waardevolle opening naar wat komen gaat. Tijdens de viering was er ruimte om na te denken over hoe de nieuwe vieringen het beste vorm zouden kunnen krijgen.

Jeugddienst

Hartelijk dank!

Verschillende mensen gaven aan dat de jeugddiensten waardevolle vieringen waren die wat hen betreft best zo door zouden mogen gaan. Het is goed en belangrijk dat dit geluid geklonken heeft. Want voor alles wil ik graag de jeugddienstcommissie hartelijk bedanken voor hun inzet, creativiteit en geloof. De jeugddiensten hebben veel in beweging gezet. Deze vieringen hebben ruimte gemaakt voor andere vormen voor het vieren van geloof en erkenning gegeven dat er verschillende manieren zijn om God te ontmoeten. De reden om iets nieuws te beginnen is niet dat de jeugddiensten niet zouden inspireren of ruimte zouden maken voor de ontmoeting met God.

Iets nieuws

Waarom iets nieuws? Het verlangen om met iets nieuws te beginnen, heeft met verschillende factoren te maken. Allereerst zoeken we naar een relatief vaste vorm waarin we op een eigentijdse manier geloof kunnen vieren. Nu verschilt de vorm vaak per idee, voorganger of band. Is het mogelijk om een viering neer te zetten die ook aantrekkelijk is voor zoekers – seculier, randkerkelijk of kernlid? Daarnaast bleek dat de naam ‘jeugddienst’ voor sommigen een reden was om maar niet te gaan. Zij voelen zich geen jeugd meer, dus meenden dat zij niet bij de doelgroep hoorden. Voor anderen is dit trouwens geen probleem gebleken. Ook tijdens de laatste jeugddienst wisten velen die zichzelf niet meer tot ‘de jeugd’ rekenen de weg naar de kerk te vinden. In de derde plaats hangt er een redelijk prijskaartje aan de jeugddiensten in de oude opzet. We zouden graag eigen muzikale talenten meer ruimte willen geven – een Time-outband die ook de onderlinge verbondenheid in de gemeente versterkt. In de vierde plaats heerste bij de jeugddienstcommissie het verlangen om een volgende stap te zetten. Het waren mooie vieringen – maar zouden we niet mer kunnen bereiken vanuit de Ontmoetingskerk? Zou het niet mogelijk zijn om mee te werken aan geloofsgroei? Tot slot: we willen meer eigentijdse vieringen dan er nu jeugddiensten waren. Dat vraagt om een toegankelijk concept, goed uit te voeren en aansprekend.

Time-out

Vandaar het verlangen om iets nieuws te beginnen. De basis van het nieuwe ligt in de Time-out, zoals we die in ’t Harde hebben opgezet. In de volgende blog zal ik de achterliggende gedachten van de Time-outviering uitwerken.