Tag Archives: visie

Een droom die uitnodigt om op te staan

15 apr

Ik droom van een kerk als plaats waar we op adem mogen komen, waar we rust vinden, vertrouwen hervinden, liefde ontvangen, zodat we ons bewust worden van de hoop door Gods liefde in Jezus Christus.

Ik droom van een kerk die ons richting geeft, bemoedigt en bekrachtigt, zodat we als gezegende mensen tot zegen mogen zijn voor mensen om ons heen.
Ik droom van een kerk die licht brengt in de samenleving, mensen helpt opstaan, omdat we weet hebben van de mens als beelddrager van God.
Ik droom van een kerk waar iedereen thuis mag komen, waar kinderen en jongeren ons leren van Gods bewogenheid en wij hen mogen leren over richting en bestemming.
Ik droom van een kerk die niet beknelt, veroordeelt en beschadigt, maar van een kerk die ruimte geeft. Een kerk die vertelt over de liefde van Jezus voor kwestbaren en gekwetsten, van het Rijk van God – een rijk van recht en barmhartigheid.

Ik droom van een kerk die kwade machten ontmaskert, die het kwaad als kwaad benoemt en ons voorgaat in de strijd voor recht en gerechtigheid, in de wetenschap dat Jezus door zijn lijden, sterven en opstanding de krachten van duisternis en dood heeft overwonnen.

Ik droom van een kerk die Gods Geest ademt, tot heil van de samenleving.

Boosheid staat visie in de weg

14 mrt

Een oude column van 5 maart 2012 voor Huis aan Huis, maar in mijn beleving niet minder actueel

“President Obama afgestraft”. Dat is een veelgehoorde reactie op de verpletterende nederlaag die de Democraten in de Verenigde Staten geleden hebben. Hoe is dat mogelijk? Twee jaar geleden werd deze zelfde man met luid gejuich binnengehaald. In binnen- en buitenland gold zijn overwinning toentertijd als een nieuwe wind. Er was weer ruimte voor verandering, voor hoop!

stempotlood

Het pijnlijke is dat Obama niet zozeer gefaald heeft, maar dat de lastercampagne van de Republikeinen (en met name de Tea Party) effect heeft gehad. Hoe kan het dat weldenkende mensen met deze campagne mee zijn gegaan? Commentatoren wijzen op de onvrede onder de burgers van de VS en de woede over het uitblijven van verbeteringen in leefomstandigheden.

En daarmee lijkt de verkiezingsuitslag op de uitslag in ons eigen land. Ook in ons eigen land lijken woede en onvrede belangrijke motieven voor een politieke keuze. Niet alleen landelijk, maar ook in de gemeentelijke politiek. Het is deze boosheid die de politiek klem zet. Het lijkt erop dat er geen ruimte meer is voor visie en beleid, maar dat er steeds weer gereageerd moet worden op de waan van de dag.

Dat is gedoemd te mislukken: immers de problemen die we het hoofd moeten bieden, zijn complex en zijn in de loop van jaren ontstaan. De enige oplossing om uit de greep van de onvrede te ontsnappen, is om in te zetten op solidariteit. De problemen waar we voor staan, zijn gemeenschappelijke problemen. Alleen als we bereid zijn om ze samen het hoofd te bieden, ontstaat er ruimte voor een nieuwe toekomst.