Tag Archives: volharden

Ten strijde? Over de wapenrusting van God

18 okt

Soms bekruipt me een gevoel van onmacht. Er is zoveel in beweging in onze samenleving, in onze wereld, in mijzelf – het trekt aan me, het vraagt om een antwoord, maar ik overzie het niet meer. De haat van fundamentalisten tegen alles en iedereen, maar ook de verontrustende doorwerking in ons eigen land tegen moslims. Hele volken die op drift lijken te zijn door oorlogen, slechte leefomstandigheden en  de hoop op economische verbeteringen, maar ook de toenemende haat in ons eigen land tegen buitenlanders. De zorgen van zoveel mensen door de politieke veranderingen, maar ook de afnemende solidariteit en loyaliteit. Hoe kun je nog overleven als je niet vecht voor zelfbehoud? Het komt uiteindelijk alleen nog aan op zelfhandhaving….

Het zijn die momenten dat ik me realiseer hoezeer ik het nodig heb om gedragen te worden in geloof. Om te leren volharden. In dat kader – het volhouden, het volharden – schreef Paulus het stuk over de wapenrusting van God (Efeze 6, 10 – 17). Die wapenrusting is niet militant bedoeld. Wij worden juist ontwapend en opgeroepen om ons te kleden met Gods wapenrusting. Om ons te kleden met de nieuwe mens. Het is eerder een kleed dan een draagbaar fort. Zoals David zich niet kon bewegen in de wapenrusting van Saul, en juist gekleed in vertrouwen de kracht vond om het kwaad te weerstaan. De wapenrusting van God is niet gericht zozeer gericht op de strijd tegen anderen, maar op de strijd in onszelf.

wapenrusting304

We strijden tegen de duivel schrijft Paulus. De duivel is degene die tweedracht zaait, die mensen bewapent met bitterheid en haat. Met wantrouwen en ongeloof. De duivel is de aanklager die in ons klinkt. De stem die niet kan en wil vergeven, de stem van bitterheid zonder genade. We strijden tegen wereldheersers van de duisternis: tegen ideeën met zuigkracht. ‘Je moet met je ellebogen werken als je iets wilt bereiken’. ‘Je kunt niemand vertrouwen’. ‘Je bent niets waard als je niet presteert en opvalt’.

Daarom roept Paulus ons op om ons te kleden met die wapenrusting van God. Om onze kracht in de Heer te zoeken. Deze wapenrusting zegt alles over God – wij worden kwetsbaar. Deze wapenrusting is niet een plek om ons te verschansen, maar een uitnodiging om het verschil te maken. We kleden ons met de waarheid: een eenduidig en betrouwbaar leven. Gerechtigheid als pantser en sandalen van vrede. We worden uitgenodigd om getuigend te leven, vanuit onze bestemming en stappen te zetten op de weg van het Evangelie.

Ja, ik zoek mijn kracht in de Heer, in zijn sterkte. Zo hervind ik mijn hoop en adem op. Laten we opstaan om gekleed met deze wapenrusting het verschil te maken. Leven vanuit liefde, gerechtigheid en barmhartigheid.