Tag Archives: zegen

Zegen over samen

25 aug

Een zegen heeft te maken met iemand goede woorden toewensen die die ander opbouwen en kunnen bemoedigen. We weten dat woorden krachtig kunnen zijn. Negatieve woorden kunnen kwetsen en zich diep van binnen nestelen en zo je kijk op jezelf, anderen en de wereld mee gaan bepalen.

Zegenen is het tegenovergestelde van die negatieve woorden. Een zegen biedt rust, beschutting en richting.

Wat is het mooi om mensen die de liefde hebben gevonden en samen hun leven verder willen leiden, aan het begin van die relatie een zegen mee te geven – als ouders, als vrienden, als … Een zegen over de liefde, een zegen over samen:

Lieve … en …

Jullie hebben elkaar gevonden en jullie levens zijn meer en meer onlosmakelijk met elkaar verbonden geraakt. Nu willen jullie je levens delen in één huis, en jullie levensverhaal in gezamenlijkheid leven.

Moge jullie verbondenheid gezegend zijn

Dat jullie liefde voor elkaar zich verdiept en jullie elkaar op handen dragen

dat jullie liefde ruimte maakt waarin de ander kwetsbaar en krachtig mag zijn

waarin de ander tot rust komt

en meer en meer zichzelf durft te worden

Dat jullie trouw krachtig mag zijn

in tijden van stormen of windstilte

opdat jullie elkaar steeds opnieuw vinden

en jullie liefde aan diepte zal winnen

Dat jullie hoop

richting geeft

vertrouwen wekt

en houvast biedt

Dat jullie beschutting vinden in Gods liefde, rust in Zijn trouw en kracht in Zijn aanwezigheid

Moge jullie verbondenheid tot zegen zijn

zodat anderen in jullie huis op adem komen

en in jullie liefde en trouw

toekomst vol geborgenheid en standvastigheid

mogen openen

Zegen voor wie overstappen

3 jul

IMG_20170827_123559

Moge onze hemelse Vader, God van licht

Jullie zegenen – jullie die een geschenk van God aan ons zijn

Moge God jullie zegenen op de weg die jullie gaan

Een nieuwe weg

Moge onze HEER jullie verlangen en jullie eigenheid zegenen

Dat jullie  moed mogen ontvangen als jullie tegen dingen opzien

Dat  jullie kracht mogen ervaren als jullie je klein en zwak voelen

Moge de HEER jullie licht op je pad geven als de weg onzeker of donker is

Dat jullie gezegend mogen zijn met vreugde en vertrouwen

Moge God jullie ouders en pleegouders zegenen

Dat zij de wijsheid vinden om los te laten waar kan

De moed om vast te houden waar nodig is

En zegen hun liefde

opdat jullie en jullie ouders mogen weten dat U bij hen bent – amen

IMG_20170927_082709

Zegenwens

28 mrt

Moge je toekomst zijn zonder stormen

Maar mochten er stormen komen – dat de wind je in de rug blaast

mocht de storm tegenwind zijn – dat je de juiste zeilen hebt

mocht de storm de bodem onder je bestaan wegslaan – dat de Levende Heer je opvangt en doet opstaan om de storm te weerstaan

 

God – in de kieren van ons bestaan

6 mrt

‘Loop maar mee, hoor. We brengen Esther naar de verpleegafdeling’. Ik volg de twee verpleegkundigen die het bed waar Esther op ligt door de lange gangen van het ziekenhuis duwen. Esther komt op een zaal te liggen waar twee andere patiënten liggen. Een bed is leeg.

barst

Ziekenzaal

Het is een bijzondere plek, zo’ n ziekenzaal. Mensen met totaal verschillende achtergronden, vaak onbekenden van elkaar, komen in elkaars ruimte op een kwetsbaar moment onder soms lastige omstandigheden. Wat zij met elkaar delen is dat ze ziek en afhankelijk zijn. In de ziekenzaal worden de kieren van ons bestaan zichtbaar.

Verbonden in kwetsbaarheid

De zorgvuldig opgebouwde presentatie naar buiten, de controle over wie toegang heeft tot de binnenkant – in het ziekenhuis valt het uit handen. Kwetsbare mensen, met zorgen om gezondheid, met tijd om te piekeren. Op zaal is geen ruimte voor privacy. De gordijntjes om het bed houden de verhalen niet tegen. Ook niet de pijn die de ander heeft, of het verdriet dat al dan niet wordt uitgesproken. Onbekenden delen voor een korte periode de diepte van hun bestaan met elkaar.

Een drama achter een gordijn

Terwijl ik de spullen van Esther in haar kast leg, snellen verpleegkundigen en een arts naar de mevrouw die tegenover Esther ligt. Het gordijn wordt dichtgeschoven, maar we zijn getuige van haar lichamelijke pijn. Maar meer nog van wat haar daar verteld wordt: ‘Je wordt niet meer beter’. Haar verdriet en wanhoop vullen de zaal. Daar helpt geen gordijn tegen.

Zegenen

De volgende dag mag ik Esther ophalen. De spullen zijn ingepakt.  Ik kijk nog even de zaal rond. Een ogenblik kijken de mevrouw tegenover Esther en ik elkaar aan. Ik loop naar haar toe en zeg dat we gisteren getuige waren van het slechte nieuws dat zij te verwerken kreeg. ‘Het laat me niet onberoerd, ik wil je graag sterkte wensen’. Ik noem nog even dat ik predikant ben. ‘Wil je voor me bidden?’ vraagt ze. We kijken elkaar in de ogen. ‘Mag ik je een zegen geven?’ vraag ik. Ze knikt. Ik leg mijn hand op haar hoofd en zegen haar opdat ze kracht mag vinden de dagen te omarmen die haar gegeven zijn, moed mag vinden om los te laten, en om Gods nabijheid op de reis die komen gaat. Een bijzonder, kostbaar en emotioneel moment.

God in de kieren van het bestaan

Even raakten onze verhalen elkaar. Een ontmoeting op zaal. Een kort moment, maar door de kwetsbaarheid is het van een ongekende diepte. In de kieren van het bestaan opent zich ruimte voor een existentiële ontmoeting. Soms mag God oplichten in die ruimte.