Tag Archives: zelfhandhaving

Deze tijd schreeuwt juist om geloof

23 aug

Zondag mag ik eindelijk weer voorgaan. Door ziekte en vakantie is het alweer enige tijd geleden – 8 juni was de laatste keer in de Ontmoetingskerk. Maar het valt me ook zwaar. In zekere zin voel ik een aarzeling om te spreken. Wat kan er nog gezegd worden als ik alles wat er in de afgelopen maanden tot me door laat dringen? De brandhaarden, de haat, het achteloos vernietigen van mensenlevens. Ik twijfel en worstel. Is er in deze chaos nog ruimte voor God? Is ‘God’ niet onderdeel van de problemen?  Kan ik nog geloven?

moeras

Niemand meer vertrouwen

Geloven valt me zwaar. Wie biedt nog houvast? Waar vind ik nog vaste grond?

Ik geloof niet meer in onze samenleving. Het is ieder voor zich. De discriminatie. Een vraag om toegang tot de gezondheidszorg voor uitgeprocedeerde asielzoekers leidt tot agressieve reacties.

Ik geloof niet meer in onbezorgde toekomst, omdat die toekomt zomaar uit handen geslagen kan worden. Een vliegtuig. Een slecht nieuws bericht in het ziekenhuis.

Ik geloof niet meer in onze regering omdat kwetsbare en arme mensen steeds meer in het nauw worden gedreven door allerlei maatregelen. Recht en gerechtigheid lijken opgegeven.

Ik geloof niet meer in de gezondheidszorg, omdat niet langer de waardigheid van het leven en zorgzame aandacht sturend zijn voor beleid, maar efficiency en economische argumenten

Ik geloof niet meer in de mensheid, omdat buren zomaar moordenaars kunnen worden, omdat mensen moreel totaal losgeslagen kunnen raken en alle verantwoordelijkheid uit de weg gaan – in naam van hun god

Ik geloof niet meer – ik worstel, val, zoek naar woorden.

Reflex: zelfhandhaving

Wat opvalt, is de reflex van zelfhandhaving. Zowel in het kwaad dat wordt aangedaan als in de reacties op het kwaad. Hoe blijf ik overeind? Ook al gaat dat ten koste van de ander – ik moet mijzelf handhaven. Alle middelen zijn hiervoor toegestaan – ook God. Maar zodra god voor zelfhandhaving wordt gebruikt, verwordt geloof tot religie. Het dient de reflex om zelfbehoud dat gevoed wordt door angst, bitterheid en agressie. Vanuit die reflex neem ik, sla ik om me heen, neem ik wraak – voordat die ander mij iets aandoet.  Het is een reflex die al aan het begin van de Bijbel beschreven wordt. Lamech, een mannetjesputter, brulde en bralde het al: een ieder die mij iets aandoet, krijgt het zevenvoudig terug.

Dopen – wat geven we onze kinderen mee?

Wat geven we onze kinderen mee? Wat is onze levensovertuiging? Leren we hen te groeien in de reflex van zelfhandhaving? Als de enige manier om in deze wereld overeind te blijven? We mogen zondag dopen. Het is goed om daar opnieuw bij bepaald te worden, om ook bij de doop te starten. Het verhaal van de Bijbel is dat God ons aanspoort en uitdaagt om niet langer vanuit de reflex te leven, maar vanuit de liefde van God, Het is dat geloof waar onze wereld om schreeuwt.

Deuteronomium 32

Zondag gaat het over Deuteronomium 32. Over gevonden worden. Ja, ook in die worsteling. In het niet weten. In de dorre woestijn. Gezien, ruimte om er te mogen zijn. Het gaat over geliefd zijn – Gods oogappel. Dát is de grond waarop we mogen staan. Dat is de richting die ons leven bepaalt: kijken met Gods ogen – de ander als een geliefd mens van God. Het betekent opstaan tegen onrecht. Het opent de weg naar echt leven: niet de weg van wraak en bitterheid, maar van ruimte, recht en vergeving. Onmogelijk? Nee, dat niet, wel moeilijk. Een bijzonder verhaal over proberen tot vergeving te komen lees je hier.