Tag Archives: zonde

Kleine theologie van het tuinieren

6 sep

Het leek niet bepaald een grote opgave. Van een afstandje zag onze tuin er immers vitaal, groen en weelderig uit. Gedachteloos zegde ik dan ook toe om de tuin onkruidvrij te maken tijdens mijn vakantie. We waren in de afgelopen periode niet zo aan tuinieren toegekomen dus het moest er sowieso van komen. Van dichtbij bleek het echter een heel ander verhaal. Al worstelend en ploeterend met het onkruid zag ik parallellen met ongewenste gewoontes die in je leven een grotere rol spelen dan je zou willen. Zo ontstond een kleine theologie van het tuinieren: over zonde, bekering en heiliging.

Afbeeldingsresultaat voor tuin vol zevenblad

Het begint met onder ogen zien

De noodzaak van een verandering en de bereidheid om een verandering te bewerkstelligen begint met het onder ogen durven zien van de situatie. Onze tuin moest hoognodig gedaan worden. Door op een afstandje te blijven of wat cosmetisch te wieden, kon ik lange tijd mezelf overtuigen dat de tuin er goed bij lag. Ook onkruid is groen en zevenblad heeft hele leuke witte bloemetjes ….

Hoe herkenbaar kan dat zijn in je eigen leven. Het wegkijken. Het vergoelijken. Het bagatelliseren. Nee, echt – het gaat goed met mij. Alles onder controle. Maar ondertussen.

Chaos

Bij nader inzien was de tuin een complete chaos. Het zevenblad had vrolijk en enthousiast bezit genomen van de tuin. Enkele esdoorns en eiken deden verwoede pogingen om verstopt in struiken aan kracht en omvang te winnen. Paardenbloemen, gras en weegbree schoten op tussen de geraniums (ooievaarsbek) die als bodembedekkers waren gepoot, maar zich genoodzaakt zagen naar het gazon te verhuizen. Brandnetels, een ongewenste braam en distels maakten de chaos grimmiger. Oprukkende haagwindes uit de gemeentetuin maakten het plaatje compleet.

Het vraagt veel om echt goed naar jezelf te durven kijken. Wat kan het van binnen chaos zijn …

Tuinman gevraagd

De tuin heeft zorg nodig. Het gaat immers niet vanzelf goed komen. De prachtige bloemen, de volle struiken en de bodembedekkers kunnen alleen tot hun bestemming komen als er iemand is die voor de tuin wil zorgen. Er moet gesnoeid worden. Het onkruid moet gescheiden worden van de struiken en planten uit de tuin. Alleen dan komt er ruimte voor de bloemen om te bloeien en komt de tuin tot zijn recht.

In de Bijbel maakt Jezus vaak gebruik van het beeld van de tuin of de akker om iets van Gods Rijk te vertellen. Het is God zelf die ons in de tuin, de Hof van Eden geplaatst heeft. Het is Jezus die ons de weg terug naar de tuin heeft gewezen. Hij is het die het levende water is, die de Geest beloofde die als een bron in ons het leven geeft. Het is Jezus zelf die voor de tuinman werd aangezien op de dag van de opstanding. Misschien is dat wel een mooi beeld: de opgestane Heer als onze tuinman, die ons helpt snoeien en die ons helpt onderscheid te maken tussen wat vruchten draagt en wat onkruid is.

Met wortel en tak

Het was nog een heel werk om de tuin onkruidvrij te krijgen. Ik kwam een indrukwekkend wortelstelsel tegen van het zevenblad. Die wortels moeten eruit, omdat elke stukje zomaar weer een nieuwe loot kan opleveren.

Misschien is dat ook wel een verhelderend beeld voor levensheiliging. We hebben door Gods genade zicht gekregen op zijn Rijk. Het vraagt om een antwoord, om een ommekeer naar het licht. Die omkeer of bekering is totaal, nooit een beetje. Heiliging vraagt om het uitroeien van zonde (wat je van het licht afbrengt) met wortel en tak. Alleen zo kunnen we meer en meer ons vernieuwen naar het beeld van Christus.

Bijhouden

Tot slot vraagt tuinieren om bijhouden. Af en toe tuinieren is niet voldoende. Op vaste tijden zal er in de tuin gewerkt moeten wordn.

Zo is het ook in ons eigen leven. Leven in Gods licht vraagt om dagelijkse bekering. Ergens schrijft Paulus dat we ons mogen kleden met ‘de nieuwe mens’. Dat is een mooi beeld voor die dagelijkse bekering. Als we ’s ochtends voor onze kledingkast staan, worden we uitgenodigd om ons allereerst te kleden met ‘de nieuwe mens’: het staat voor het leven in het licht van Christus, het leven vanuit de vrucht van de Geest. Door Jezus wordt duidelijk  dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden  en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.” (Efeze 4, 21 – 24)

Overigens ligt onze tuin er nu mooi bij.

 

 

De kerk staat al snel aan de kant van de dader

20 jul

Een vrouw die in haar jeugd te maken heeft gehad met ernstig seksueel misbruik zoekt wanhopig naar houvast, naar mogelijkheden om haar hoofd boven water te houden. Een gelovige kennis ontfermt zich over haar. Deze kennis is niet in staat om naar het verhaal te luisteren, maar wil wel steeds voor de vrouw bidden en dringt er vervolgens op aan om de dader te vergeven.

Een ouder echtpaar zoekt met mij contact. Hij wordt door zijn zoon beschuldigd van het misbruiken van zijn kleinkind. De predikant van de zoon zit met de situatie in zijn maag, maar wil niet met de grootouders spreken, omdat dat alles alleen maar complexer maakt. 

Een vrouw die als tiener is misbruikt door een leider van een gebedsgroepje komt na jaren kennissen uit die periode tegen. Na een hartelijke begroeting volgt al snel de vraag waarom ze zich opeens had teruggetrokken en volkomen uit beeld is verdwenen. Voorzichtig probeert de vrouw woorden te zoeken om iets van het misbruik dat haar leven op zoveel manieren beïnvloed en beschadigd heeft te vertellen. De kennissen reageren met de vraag: ‘Heb je je zonden al wel beleden?’ 

Een gemeentelid vertelt aan zijn predikant dat hij als kind slachtoffer is geweest van incest. De predikant is hier zichtbaar verlegen mee en zegt dat hij hem hier niet om veroordeelt. De predikant komt er verder niet meer op terug.

 

 

misbruik in de kerk

Verlegenheid en gebrek aan kennis

Een greep uit de verhalen uit de afgelopen maanden van mensen die binnen een gelovige context te maken hebben gekregen met misbruik. Wat deze verhalen gemeenschappelijk hebben, zijn verlegenheid om verhalen van misbruik aan te horen en onbekendheid met de dynamiek en mechanismen van misbruik, zodat veel goedbedoelde adviezen het tegendeel uitwerken. Het lijkt erop dat voorgangers en gemeenteleden (waarschijnlijk met de beste bedoelingen) kiezen voor een strategie van vermijden. Zodra in de context van geloofsgemeenschappen seksueel misbruik ter sprake komt, lijkt het verhaal niet aan het licht te mogen komen. Het spreken over zonde, het wijzen op vergeving, het zonder verder uitleg vermijden en het benadrukken van het ‘eren van de ouders’ of het respecteren van de geloofsgemeenschap zijn ten diepste mechanismen om het slachtoffer te laten zwijgen. Terwijl slachtoffers juist zo een grote behoefte hebben om hun verhaal te mogen vertellen en erkenning krijgen voor hun levensverhaal.

Een dubbel trauma

Mensen die in een gelovige context te maken hebben gekregen met seksueel misbruik kunnen aan een dubbel trauma lijden. Wat we uit levensverhalen en uit de literatuur weten, is dat misbruik in meer of mindere mate gevolgen heeft voor (onder andere) het gevoel van eigenwaarde, het vermogen om anderen te vertrouwen en het vermogen om intimiteit toe te kunnen laten. De gelovige context kan deze gevolgen verdiepen. Als gevolg van het misbruik worstelen slachtoffers met schaamte en met schuldgevoelens. Vaak voelen ze zich zwart en slecht van binnen. In een kerkelijke context zal een slachtoffer deze gevoelens vertalen als dat zij/hij zondig is. In de kerk wordt aan zondige mensen vergeving verkondigd. Mensen die lijden onder echte schuld vanwege eigen handelingen kunnen door deze verkondigde vergeving opnieuw beginnen. Slachtoffers worstelen echter met een schuldgevoel. Zij voelen zich schuldig over het misbruik omdat ze loyaal zijn naar de daders en omdat het vele malen zwaarder is om de onmacht van misbruik onder ogen te zien. Wanneer het slachtoffer schuld zou hebben, dan zou er nog iets zijn wat zij/hij kan doen om het misbruik een volgende keer te voorkomen. Het schrijnende is dat het slachtoffer juist niet het misbruik kon stoppen en tijdens het misbruik juist machteloos was. In de kerkelijke context betekent het dat het slachtoffer zich zondig voelt, maar niet de ruimte van vergeving ervaart. Zij/hij ís immers niet echt schuldig…. Het slachtoffer zal nog eenzamer en zwarter de kerkdienst verlaten. Het kan niet anders – in het gevoel van het slachtoffer – dat God aan de kant van de dader staat. Ook in de dood is geen verlossing te vinden, want dan komt men immers God tegen. Het slachtoffer kan niet leven en kan niet sterven. Dat is het dubbele trauma waar het slachtoffer van seksueel misbruik in stilte aan kan lijden.

Vermijden

Verhalen van seksueel misbruik zijn bedreigend. Dat is ten diepste de reden waarom mensen over het algemeen geneigd zijn om deze verhalen te vermijden. Uit alle onderzoeken naar prevalentie van seksueel misbruik blijkt het nooit mee te vallen. Recent onderzoek spreekt van 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 10 mannen die slachtoffer worden van een vorm van seksueel misbruik. Tegelijkertijd weten we ook dat de gevolgen van misbruik ernstig kunnen zijn. Waarom zwijgen we dan over misbruik? Waarom vermijden we deze thematiek? In het overgrote deel van de verhalen gaat het niet over de onbekende pedoseksueel, maar over familieleden, bekenden uit de geloofsgemeenschap, over mensen met aanzien. Slachtoffers zwijgen vaak uit schaamte en angst. Daders zwijgen omdat ze te veel te verliezen hebben. Omstanders zwijgen omdat het serieus nemen van de verhalen van slachtoffers de illusie van veiligheid en van de goede orde wordt doorbroken. Ook in de kerk is het voor slachtoffers buitengewoon moeilijk om hun verhaal te kunnen vertellen. Geloofsgemeenschappen vrezen imagoschade of proberen vóór alles om de idylle van veiligheid in stand te houden. Het pijnlijke is dat vermijden de daders in de kaart speelt. Het blijkt dat slachtoffers vrijwel altijd hun plaats in de geloofsgemeenschap verliezen.

Geloofstaal in kerken is meer gericht op daders

De meeste geloofsgemeenschappen leggen de meeste nadruk op de zondigheid van mensen, de verlossing door Christus en de vergeving van zonden door Gods genade. Hoewel dit stuk voor stuk belangrijke en waardevolle geloofsbegrippen zijn, is het goed om te beseffen dat deze taal vooral toegankelijk is voor mensen die worstelen met schuld. Vooral wanneer de vergeving van zonden zonder inkeer, erkenning van schuld naar de medemensen en verandering van gedrag wordt verkondigd, zullen daders van seksueel geweld zich hier thuis bij voelen. Mensen die slachtoffer zijn geworden van misbruik zoeken naar recht en gerechtigheid. Het is een Bijbelse lijn die in veel geloofsgemeenschappen in meer of mindere mate verwaarloosd lijkt te zijn.

Het lijkt dan ook niet vreemd dat gelovigen beginnen over vergeving – dat zijn immers de lessen die zij leren in hun geloofsgemeenschap. Toch is het wonderlijk. Wanneer mijn fiets wordt gestolen, zal geen gelovige beginnen over het vergeven van de dader – waarom dan wel wanneer het gaat over misbruik?

Geloofsgemeenschappen hebben behoefte aan kennis 

In veel geloofsgemeenschappen is er weinig kennis van de dynamiek en de mechanismen rond misbruik. Het is dan ook van groot belang dat kerken gaan investeren in de preventie van seksueel misbruik en in het adequaat kunnen reageren op situaties binnen geloofsgemeenschappen. Een belangrijk gegeven is, is dat seksueel misbruik vooral gaat over macht, en dat seksualiteit gebruikt wordt om die macht uit te oefenen.  In de Protestantse Kerk kende men tot voor enkele jaren geleden werkgroepen ‘Godsdienst en incest’ en ‘Seksueel geweld en geloof’. Door bezuinigingen zijn de meeste van deze kenniscentra verloren gegaan. Het is van groot belang dat de kerken opnieuw investeren in kennis rond misbruik zodat zij adequaat slachtoffers, daders en omstanders kunnen bijstaan.