Wie gelooft me nou? Mannelijke slachtoffers van geweld

25 jan

Onlangs verscheen er in het Belgisch internettijdschrift Knack.be een artikel over mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Aanleiding voor dit artikel is het onderzoek van de Thomas Moore Hogeschool naar de hulpvraag van mannen die te maken hebben gehad met partnergeweld. Het onderzoek start in februari.

Ongeloof en onbegrip

Het is belangrijk en noodzakelijk dat er aandacht en ruimte komt voor mannelijke slachtoffers van geweld. Zij hebben immers niet alleen te maken met de fysieke en psychische gevolgen, maar ook met ongeloof en onbegrip. Mannen behoren sterk te zijn. Als mannen spreken over huiselijk geweld worden ze gezien als agressor of als slappeling.

Afbeeldingsresultaat voor bange hond

Gender

Deze beeldvorming is diep verankerd in onze cultuur. We dragen allemaal bewuste en onbewuste gedachten mee over mannelijkheid en vrouwelijkheid (gender). Zo worden bijvoorbeeld vrouwen vaak gezien als het zwakke geslacht en mannen als het sterke geslacht. Als het gaat over huiselijk en seksueel geweld worden vrouwen meestal gezien als slachtoffers en mannen als daders.

Overigens komen deze gedachten niet uit de lucht vallen. Cijfers over misbruik laten zien dat in de overgrote meerderheid de daders man zijn, en de slachtoffers vrouw. Bij deze cijfers zijn echter enkele kanttekeningen te maken.

Noodzaak om taboe te doorbreken

Allereerst blijkt dat in de nieuwere onderzoeken het traditionele beeld enigszins wordt bijgesteld. Er zijn ook vrouwelijke daders en er zijn mannelijke slachtoffers. De percentages verschillen, afhankelijk van de vorm van geweld. Bij seksueel misbruik is ongeveer 10% van de slachtoffers man, bij huiselijk geweld ligt dit percentage aanzienlijk hoger. Mannen melden met name psychisch geweld: vernederen en kwetsen.

In de tweede plaats moet het taboe ook (juist?) doorbroken worden als de groep klein en dus kwetsbaarder is. Deze mannen zijn beschadigd en hebben vervolgens moeite om hun verhaal te kunnen vertellen.

Aandacht voor mannelijke slachtoffers is dus niet het bagatelliseren van geweld tegen vrouwen, maar het in kaart brengen van het complexe en schadelijke van geweld.

Discours

Om ervaringen een plek te kunnen geven, hebben wel verhalen nodig als bedding voor onze ervaringen. Er moet dus een discours zijn om ervaringen te kunnen duiden. Als bijvoorbeeld het culturele verhaal is dat jongens geluk hebben als ze seksueel worden ‘ontgroend’ door de lerares, zal het voor de puber lastig zijn om zijn negatieve seksuele ervaring te duiden.

Als een mannelijke slachtoffer van huiselijk geweld wordt gezien als een agressor (je zult het wel hebben uitgelokt) of als slappeling zal hij zijnverhaal niet snel vertellen. Doet hij dit wel, kan hij rekenen op ongeloof en onbegrip. Dit mechanisme is trouwens ook zichtbaar in de verhalen van vrouwen die op volwassen leeftijd te maken hebben met seksueel misbruik.

Het is van belang om ruimte te maken voor mannelijke slachtoffers. De gevolgen van geweld kunnen ingrijpend zijn. Geweld (ook psychisch geweld) tast het zelfvertrouwen en de eigenwaarde aan. Slachtoffers kunnen kampen met depressies of met suïcidale gedachten. Gevoelens van schuld en schaamte weerhouden mannen ervan om aandacht te vragen voor hun verhaal.

In de afgelopen jaren is er in Nederland meer aan het licht gekomen over mannelijke slachtoffers. Volgens onderzoek is het lastig om betrouwbare cijfers te verkrijgen. Het geweld speelt zich in het verborgene af. Daarnaast melden mannen zich niet snel. En tot slot worden mannelijke slachtoffers niet gemakkelijk geloofd door de politie.

Geweld tast de integriteit en identiteit van de ander aan. Wat wij kunnen doen is ruimte maken voor de verhalen en zo een begin van herstel mogelijk maken. Voor mannen en voor vrouwen.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: